U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EYCS-raad: wat is er beslist voor onderwijs en jeugd?

24 mei 2019 - door Maarten Libeer

De ministers voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport uit de verschillende lidstaten kwamen op 22 en 23 mei samen om te spreken over:

 • de toekomst van werk en de rol van jongeren
 • de versterking van jongerendialoog binnen Europa
 • aanbevelingen voor kleuter- en peuteronderwijs 
 • aanbevelingen voor het aanleren van talen

Ook de prioriteiten van het Finse voorzitterschap kwamen aan bod. 

EYCS-raad: wat is er beslist voor onderwijs en jeugd?

Jeugdzaken

De toekomst van werk en de rol van jongeren daarin blijft een grote uitdaging voor Europa. De rol van vaardigheden en nieuwe werkvormen, in combinatie met economische schommelingen, zorgen ervoor dat werk voor jongeren bovenaan de agenda staat.

De Raad formuleerde vier conclusies die de problematiek rond werk en jongeren moet aanpakken:

 • Moderne en relevante onderwijs- en opleidingssystemen
 • Bevordering van levenslang leren
 • Soepele overgang van school naar werk en van oud naar nieuw werk
 • Gelijke toegang tot hoogwaardige banen voor alle jongeren in de toekomst

Meer gedetailleerde info kan je hier nalezen.

Daarnaast werden ook nieuwe richtlijnen aangehaald die de jongerendialoog binnen de EU moet versterken. De jongerendialoog is een proces van 18 maanden waarin jongeren in gesprek gaan met beleidsmakers om zo ook beleid op maat te maken.

De nieuwe beleidslijnen moeten zorgen voor: 

 • Deelname van jongeren aan het democratische leven in Europa 
 • Gelijke deelname van jonge vrouwen en mannen
 • Verschillende stemmen die ervoor zorgen dat alle jongeren kunnen bijdragen aan beleidsvorming

De beleidslijnen vind je hier terug

Finse prioriteiten

Ook de prioriteiten van het Finse voorzitterschap voor jeugd kwamen aan bod. In de tweede helft van 2019 ligt de focus op:

 • de bevordering van de onderhandelingen over het Europees Solidariteitskorps
 • de verbetering van de ontwikkeling van jeugdwerk en de kwaliteit ervan
 • de bevordering van het onderwijs en de opleiding van betaalde en vrijwillige jeugdwerkers
 • het gebruik van digitale media en technologie in jeugdwerk

Onderwijs

Voor onderwijs namen de ministers een aanbeveling aan die een alomvattende aanpak beoogt voor het leren en onderwijzen van talen. Het maakt deel uit van het langetermijnplan om op jonge leeftijd al twee extra talen te leren naast de moedertaal. Specifiek gaat men in deze aanbeveling in op de leeruitkomsten en de rol van het plichtonderwijs in het aanleren van taal. Meer weten?

De ministers hebben ook een aanbeveling van de Raad aangenomen over hoogwaardige onderwijs- en zorgstelsels voor jonge kinderen. Het doel van de aanbeveling is de lidstaten te ondersteunen bij hun inspanningen. Zo kan de toegankelijkheid en kwaliteit van hun voorschoolse educatie- en zorgstelsels verbeteren. Belangrijk is dat de lidstaten hier in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn. 

Tenslotte bespraken de ministers het rapport van de Europese Commissie. De implementatie van de aanbeveling over bijscholingspaden voor laagopgeleide volwassenen werd er onder de loep genomen. De conclusies lees je hier.

Finse prioriteiten

De belangrijkste krijtlijnen voor het Finse voorzitterschap:

 • doorgaan met Erasmus+-onderhandelingen
 • stimuleren van permanent leren
 • bevorderen van toekomstgericht leren
 • aansturen op investeringen in menselijk kapitaal
 • versterken van gelijkheid, gelijkheid en doeltreffendheid
 • verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek

Maak een account aan

Volg ons