U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ET2020: Europese Commissie stelt de nieuwe opleidingsmonitor van 2019 voor

02 oktober 2019 - door Maarten Libeer

Op 25 september vond de tweede 'European Education Summit' plaats. Verschillende onderwijsministers tekenden paraat voor deze editie. Het thema voor dit jaar was 'Leraren eerst: excellentie en prestige voor de Europese onderwijsruimte': 

 • ET2020 monitor voor 2019 met nieuwe indicatoren
 • De focus ligt op leerkrachten en de algemene problematiek van lerarentekorten in de EU
 • België doet het soms beter, soms slechter dan het EU-gemiddelde
ET2020: Europese Commissie stelt de nieuwe opleidingsmonitor van 2019 voor

ET2020-indicatoren

Het Education and Training kader van de EU monitort de kwaliteit van de onderwijs - en vormingsystemen van de verschillende lidstaten op basis van verschillende indicatoren. Daaraan gekoppeld werden bij het opstellen van het kader verschillende targets opgesteld: 

Ten minste 95% van de kinderen moet deelnemen aan de voorschoolse educatie.

 • In 2019 bedroeg dit percentage 95,4 voor de EU dus hier is het target bereikt!
 • Voor België bedraagt dit percentage 98,7 procent. Dit is heel goed, opvallend is wel dat dit achteruit is gegaan in vergelijking met 2009, wanneer de targets werden opgesteld. 

Minder dan 15% van de 15-jarigen is niet geschoold in lezen, wiskunde en wetenschappen.

 • In 2019 bedraagt dit voor de EU 19,7 procent in lezen; 22,2 procent in wiskunde en 20,6 in wetenschappen. Hier is dus nog een hele weg te gaan. 
 • Voor België zijn de cijfers respectievelijk 19,5; 20,1 en 19,8. Hier kunnen we als land dus ook nog stappen vooruit zetten. Opnieuw waren die cijfers in 2009 beter. 

Het percentage voortijdige schoolverlaters van 18-24 jaar moet lager zijn dan 10%.

 • Dit bedraagt nog steeds 10,6 procent voor de EU dus het doel is bijna, maar nog niet helemaal bereikt. 
 • De Belgische cijfers worden hier opgesplitst in autochtone en allochtone resultaten. Bij beide groepen is ferme vooruitgang geboekt.
  - Autochtoon: 7,2 procent
  - Allochtoon: 18,7 procent

Ten minste 40% van de mensen van 30-34 jaar moet een vorm van hoger onderwijs hebben afgerond.

 • Op dit moment bezit voor de EU 40,7 procent van de mensen tussen de 30 en 34 jaar een diploma hoger onderwijs, dus dit target is al behaald!
 • De Belgische cijfers worden hier opgesplitst in autochtone en allochtone resultaten. Bij beide groepen is ferme vooruitgang geboekt.
  - Autochtoon: 49,2 procent
  - Allochtoon: 42,6 

Ten minste 15% van de volwassenen moet deelnemen aan leren.

 • 11,1 procent neemt deel aan een vorm van leren in de EU;  Hier is dus nog veel werk nodig.
 • Voor België bedraagt dit amper 8,5 procent waaruit blijkt dat ons land een mindere cultuur van levenslang leren bezit. 

Het aandeel werkzame afgestudeerden (20-34 jaar met ten minste het hoger secundair onderwijs en 1-3 jaar geleden het onderwijs verlaten) moet ten minste 82% zijn.

 • Bedraagt volgens de laatste cijfers 81,6 procent voor de EU. Hier ook wordt het target net niet bereikt maar is het op de goede weg.
 • Dit bedraagt 70 procent voor lager opgeleiden en 90,3 procent voor hoger opgeleiden. Voor de eerste groep zijn dus nog meer inspanningen nodig. 

 

Focus op leerkrachten: 

Naast een update van de indicatoren werd ook dieper ingegaan op de leerkracht in de Europese Unie. In veel lidstaten wordt er een accuut tekort van leerkrachten verwacht. Vijf lidstaten moeten in de komende 10 jaar de helft van hun lerarenkorps vernieuwen. 

De grootste oorzaak is dat het beroep te weinig aantrekkelijk is. Zowel qua loon, doorgroeimogelijkheden en de status van de leraar in de maatschappij speelt er een zekere problematiek. Daarnaast is er een verregaande vervrouwelijking van het beroep, zeker in vroege vormen van onderwijs. Het Europees Parlement lanceerde daar vandaag nog een studie over. 

Opvallend wel is dat landen als Slovenië, Finland en Oostenrijk heel goed scoren (onder de vijf procent). Van deze landen kunnen dus zeker lessen worden getrokken. 

Lees de volledige studie en ook het apart document voor België kan hier geraadpleegd worden. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons