U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Erasmus+ Call 2022 en Programmagids 2022 gepubliceerd!

24 november 2021 - door Kaatje Gevaert

De Europese Commissie heeft op 24 november de Erasmus+ call 2022 en de Programmagids 2022 gepubliceerd.

  • Met een versterkte begroting van bijna 3,9 miljard euro blijft Erasmus+ in 2022 mogelijkheden bieden voor studie in het buitenland, stages, leercontracten en personeelsuitwisselingen, maar ook voor samenwerkingsprojecten op verschillende gebieden van onderwijs en opleiding, jeugd en sport.
  • Hierdoor wordt internationale mobiliteit en samenwerking verder mogelijk gemaakt voor meer dan 10 miljoen Europeanen van alle leeftijden en achtergronden
  • Bekijk hier de Nederlandstalige versie van de Programmagids 2022 en het overzicht van alle oproepen in 2022 in de Erasmus+ call 2022
Erasmus+ Call 2022 en Programmagids 2022 gepubliceerd!

Ondersteuning van mobiliteit en leren voor iedereen

Het nieuwe programma Erasmus+ 2021-2027 biedt mogelijkheden voor studiemobiliteiten in het buitenland, maar ook voor stages, (personeels)uitwisselingen en samenwerking op alle gebieden van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Naast de algemene oproep omvat het jaarlijkse werkprogramma ook andere acties die afzonderlijk zullen worden gelanceerd, zoals het Europees Universitair Initiatief.

Nieuwigheden

  • Meer uitwisselingen met niet-EU-landen: dankzij financiering uit de externe instrumenten van de EU zullen niet-Europese landen de kans krijgen om deel te nemen aan gerichte projecten en uitwisselingen op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding en sport.

  • Toekomstgerichte projecten: Nieuwe grootschalige projecten zullen steun verlenen aan inclusief, digitaal onderwijs van hoge kwaliteit en de aanpassing van onderwijs- en opleidingsstelsels aan de groene overgang.

  • Een meer inclusief DiscoverEU-initiatief: DiscoverEU biedt 18-jarigen de kans om door Europa te reizen. Elk jaar vinden er 2 aanvraagrondes plaats voor de verdeling van gratis reispassen. Vanaf 2022 worden specifieke rondes voorzien om de deelname aan DiscoverEU voor kansarme jongeren te vergemakkelijken. Zij zullen kunnen genieten van meer gerichte steun en financiering.

  • De EU dichter bij de scholen brengen: Kennis van de doelstellingen en de werking van de Europese Unie is een belangrijk onderdeel van de bevordering van actief burgerschap en de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie.Jean Monnet-acties ter bevordering van het onderwijs over de EU zullen worden uitgevoerd voor scholen en leerlingen van alle leeftijden, zowel in het algemeen vormend onderwijs als in het beroepsonderwijs, met diverse activiteiten, waaronder studiebezoeken.

  • Vereenvoudigde financiering van samenwerkingsprojecten: Erasmus+ biedt begunstigden van samenwerkingspartnerschappen de mogelijkheid een forfaitair bedrag aan te vragen voor de uitvoering van hun projecten. Hierdoor wordt de administratieve last aanzienlijk verminderd.

Voor wie en waar kan je terecht voor ondersteuning?

Elke publieke of particuliere organisatie die actief is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kan financiering aanvragen, met de hulp van de nationale agentschappen van Erasmus+, die aanwezig zijn in alle EU-lidstaten en derde landen die met het programma zijn geassocieerd, en het Europees Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur. Voor Vlaanderen zijn dit EPOS Vlaanderen (Erasmus+ onderwijs en vorming), JINT (Erasmus+ jeugd) en Sport Vlaanderen/EU Sportlink (Erasmus Sport).

Epos Vlaanderen organiseert in december online informatiesessies die je wegwijs maken in de grote waaier van acties in Erasmus+ onderwijs. JINT doet dit met een online info-en vormingsdag op 14 december voor Erasmus+ jeugd.

Programmagids, aanvraagformulieren en deadlines

De officiële programmagids Erasmus+ 2022 en de deadlines voor subsidieaanvragen voor de call 2022 zijn door de Europese Commissie gepubliceerd. Alle deadlines vind je in de programmagids en binnenkort in het overzicht op onze website.In februari 2022 staan de allereerste deadlines voor subsidieaanvragen gepland. ga dus tijdig aan de slag met je subsidie aanvraag.

Nog meer subsidienieuws? Op onze website vind je een handig overzicht van alle EU-subsidiemogelijkheden en een up-to-date overzicht van openstaande en te verwachten calls

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons