U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Digitale transformatie van onderwijs

03 januari 2019 - door Hanne De Roo

De digitale transformatie van onderwijs vereist een coherente, leven lang leren-benadering verankerd in formele, niet-formele en informele onderwijsomgevingen, met een beleidsreactie en gerichte interventies aangepast aan de behoeften van verschillende leeftijdsgroepen en lerenden. Dit staat in een resolutie van het Europees Parlement over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor het ontwerpen van EU-beleid.

Digitale transformatie van onderwijs

Onderwijs- en opleidingssystemen blijken moeite te hebben met de aanpassing aan snelle technologische ontwikkelingen, waaronder in het voorzien van onderwijs in digitale vaardigheden. Het actieplan voor digitaal onderwijs van de Europese Commissie vormt een eerste stap tot de digitale transformatie.

Het Europees Parlement zegt dat er een leven lang leren-benadering nodig is voor de digitale transformatie van onderwijs. Dankzij deze transformatie zouden burgers beter voorbereid kunnen worden op de door technologie veranderende industrie. Leraren moeten tevens beter getraind worden in digitale lesmethodes en er moet een strategie op Europees niveau opgesteld worden.

Het Europees Parlement is van mening dat studenten zich moeten laten leiden door innovatieve, bottom-up-praktijken van kenniscreatie.

Lees de resolutie van het Europees Parlement over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor het ontwerpen van EU-beleid.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons