U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Eu nieuws >

Parlement publiceert studie over auteursrechtenhervorming

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

De commissie Juridische zaken van het Europees Parlement (JURI) bestelde een studie over de auteursrechtenhervorming. Zij zullen de conclusies van dit belangrijk advies zeker in het achterhoofd houden bij de stemming op 21 november.

Op 21 november stemt JURI over de ophefmakende auteursrechtenhervorming. Er was nood aan bijkomende argumenten en studiewerk rond verschillende artikels van het voorstel van de Commissie. Het gaat over artikels 11, 14, 15 en 16. Waarover gaat het nu weer? 

Parlement publiceert studie over auteursrechtenhervorming

Voornaamste conclusies: 

  • JURI-leden dienen de aanbevelingen in het ontwerpverslag van de JURI-commissie betreffende de persuitgeversrechten aan te nemen.

  • Het voorstel van de Commissie in artikels 14 tot 16 biedt weinig meerwaarde. Ook hier stelt de studie voor om de opmerkingen uit het ontwerpverslag te steunen.

  • Er wordt voorgesteld om het voorgestelde amendement 64 niet goed te keuren en de oorspronkelijke tekst van de Commissie aan te nemen.

  • Artikel 16 brengt enkele voordelen mee voor auteurs maar het is nog steeds niet duidelijk of een dergelijke harmonisatiebenadering gerechtvaardigd is.

  • De studie stelt voor een clausule in te voeren die verduidelijkt dat contractuele bepalingen die afbreuk doen aan de contractuele verplichtingen, als nietig worden beschouwd (tenzij deze collectief overeengekomen zijn).

De integrale studie lees je hier! 

Volgende stappen

De commissie juridische zaken van het Europees Parlement (JURI) stemt op 21 november over hun ontwerpverslag. De Raad werkt nog steeds een standpunt uit. Vanaf dat beide instellingen een standpunt hebben bereikt zullen onderhandelingen in trialoog beginnen. 

Maak een account aan

DOSSIER

Modernisering van de Europese auteursrechten

De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.

Lees meer
Volg ons