U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Eu nieuws >

Nieuwe regels voor audiovisuele mediadiensten finaal goedgekeurd door Raad en Parlement

02 oktober 2018 - door Nand De Klerck

Het Europees Parlement nam tijdens de plenaire zitting van dinsdag 2 oktober 2018 geüpdatete regels voor audiovisuele mediadiensten aan. Deze update moet zorgen voor betere bescherming van kinderen, strengere regels voor reclame en 30% Europese producties. De tekst werd aangenomen met 452 stemmen voor, 132 stemmen tegen en 65 onthoudingen.

Alle integrale documenten vind je hier terug! 

Na de definitieve stemming over de overeenkomst, zal de geactualiseerde wetgeving van toepassing zijn op:

  • omroepen
  • on-demand-platforms zoals Netflix
  • platforms voor het het delen van video's zoals YouTube of Facebook. Dit zal ook van toepassing zijn op live-uitzendingen van deze platforms. 
Nieuwe regels voor audiovisuele mediadiensten finaal goedgekeurd door Raad en Parlement

De bijgewerkte regels zorgen voor:

Betere bescherming van minderjarigen tegen geweld, haat, terrorisme en schadelijke reclame

Aanbieders van audiovisuele mediadiensten moeten passende maatregelen nemen om inhoud te bestrijden die aanzet tot geweld, haat en terrorisme, terwijl onnodig geweld en pornografie aan de strengste regels worden onderworpen. Video-uitwisselingsplatforms zijn er nu verantwoordelijk voor om snel te reageren wanneer video’s door gebruikers als schadelijk worden gerapporteerd.

De wetgeving omvat geen automatische filtering van geüploade inhoud. Platforms moeten op verzoek van het Parlement een transparant, gebruiksvriendelijk en doeltreffend mechanisme creëren waarmee gebruikers inhoud kunnen rapporteren of markeren.

De nieuwe wet bevat strenge regels voor reclame, productplaatsing in kinderprogramma's en inhoud die beschikbaar is op on-demand-platforms. De onderhandelaars van het Parlement hebben ook voor een mechanisme voor de bescherming van persoonsgegevens voor kinderen gezorgd, waarbij maatregelen worden opgelegd om ervoor te zorgen dat de door bedrijven verzamelde gegevens niet voor commercieel doeleinden mogen worden gebruikt, inclusief gerichte reclame.

Opnieuw gedefinieerde begrenzingen van reclame

Volgens de nieuwe regels kan er maximaal 20% van de zendtijd reclame worden uitgezonden tussen 06.00 en 18.00 uur, waardoor de omroeporganisaties meer flexibiliteit krijgen en in staat worden gesteld te beslissen wanneer zij reclame invoegen. Tijdens primetime van 18:00 tot 0:00 uur geldt ook een begrenzing van 20%.


30% Europese producties in catalogi van video-op-aanvraagplatforms

Om de culturele diversiteit van de Europese audiovisuele sector te steunen, hebben de leden ervoor gezorgd dat 30% van de producties in de catalogi van on-demand-platforms Europees moet zijn.

Er wordt verder aan on-demand-platforms gevraagd om bij te dragen aan de ontwikkeling van Europese audiovisuele producties, hetzij door rechtstreeks in producties te investeren, hetzij door bij te dragen aan nationale fondsen. De bijdrage in elk land moet in verhouding staan ​​tot de op-aanvraag inkomsten in dat land (lidstaten waar zij gevestigd zijn of lidstaten waar zij zich geheel of grotendeels op richten).

De wetgeving bevat ook bepalingen over de toegankelijkheid, signaalintegriteit van aanbieders van mediadiensten, versterking van regelgevende instanties en bevordering van mediageletterdheid.

De Raad heeft de richtlijn op 6 november aangenomen. Dit is de laatste stap in het wetgevingsproces.

Maak een account aan

Volg ons