U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > onderwijs jeugd cultuur en sport > cultuur en media > eu nieuws >

Cultuurbeleid: raadsconclusies en het Creative Europe programma

20 mei 2021 - door Veronique Vennekens

De Europese ministers van cultuur kwamen samen om de diversifiëring van financieringsbronnen voor cultureel erfgoed te bespreken.

  • De cultuur-ministers waren geen voorstander van een Europees agentschap of observatorium voor de bescherming van Europees cultureel erfgoed.
  • De Europese Commissie zal een website lanceren met daarin een overzicht van alle financieringsmogelijkheden voor de culturele sector.
  • Het Europees Parlement heeft het Creative Europe programma 2021-2027 goedgekeurd.

Op 18 mei kwamen de Europese ministers van cultuur samen in de Raad. Voor België zat minister-president Jambon rond de tafel.

Cultuurbeleid: raadsconclusies en het Creative Europe programma

Europees agentschap voor cultureel erfgoed?

Het Portugees voorzitterschap deed een rondvraag bij de lidstaten naar hun interesse in een Europees agentschap of observatorium om een langetermijnvisie uit te werken voor de promotie en bescherming van Europees cultureel erfgoed. De vraag was of er hiervoor een haalbaarheidsstudie, een pilootproject of een impact assessment gelanceerd moest worden.

Maar het voorstel werd afgeschoten door de meerderheid van de lidstaten. België stelde voor om een stand van zaken op te maken van hoe de bestaande netwerken beter ingezet kunnen worden voor er een nieuwe structuur in het leven wordt geroepen.

Financiering

De Europese Commissie zal een website lanceren waarin alle mogelijke financieringskanalen voor de culturele en creatieve sectoren opgelijst staan. De site zal beschikbaar zijn vanaf september 2021 en zal ook bruikbaar zijn voor de cultureel erfgoedsector. De meeste lidstaten steunden deze actie.

Er zijn daarnaast wel nog meer manieren nodig om publieke financiering aan te vullen voor de bescherming en promotie van cultureel erfgoed. Veel lidstaten vertrouwen hiervoor op vrijwillige bijdragen. Italië is voorstander van een belastingvrijstelling voor culturele investeringen omdat dit private fondsen zou aantrekken.

In de conclusies van de Raad staat dat er nood is aan verbetering van toegang tot financiering in de cultuursector. In de eerste plaats via het vereenvoudigen van de aanvraagprocedures. Tot slot roepen de lidstaten ook op om het makkelijker te maken voor cultuurwerkers om zich vrij te bewegen in de EU. 

Creative Europe

Het Europees Parlement heeft groen licht gegeven aan het Creative Europe programma 2021-2027. Daarmee is de procedure nu afgerond en zal de tekst worden gepubliceerd in het Europees publicatieblad. Daarna kunnen de eerste calls officieel gelanceerd worden.

Herbekijk hier de webinar over EU-financieringskansen voor de creatieve en culturele sectoren.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons