U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Eu nieuws >

Auteursrechtenhervorming: een nieuwe week, een nieuwe stap richting compromis

24 augustus 2018 - door Nand De Klerck

Het Estse voorzitterschap zet zijn inspanningen voort om meer vooruitgang te boeken in de discussies over de hervorming van het auteursrecht. In een ontwerp-compromis dat op maandag 4 en dinsdag 5 december besproken wordt, stellen ze enkele nieuwe zaken voor.

Deze ontwerprichtlijn wil enerzijds regels vastleggen zodat rechthebbenden en auteurs krijgen wat ze verdienen. Anderzijds wil het nieuwe uitzonderingen op de auteursrecht vastleggen. 

Auteursrechtenhervorming: een nieuwe week, een nieuwe stap richting compromis

Uitzonderingen voor text mining 

Op 28 november diende het voorzitterschap een compromisvoorstel in omtrent tekst- en datamining. Ze stellen voor om, naast de verplichte uitzondering van de Commissie, een ruimere vrijwillige uitzondering toe te staan.

In de praktijk handhaaft de tekst van het Estse voorzitterschap het idee van een verplichte uitzondering of een beperking van het auteursrecht die onderzoeksinstellingen in staat stelt tekst en datamining uit te voeren voor wetenschappelijk onderzoek (artikel 3). Niettemin wordt ook gesuggereerd dat een vrijwillige uitzondering wordt toegevoegd aan elke onderneming die betrokken is bij tekst- of datamining-activiteiten (zoals bedrijven die artificiële intelligentie ontwikkelen) voor "tijdelijke" extracties van inhoud die legaal verkregen zijn. In de tekst wordt uitgelegd dat deze inhoud een integraal onderdeel moet zijn van de tekst- en datamining en dat de gemaakte kopieën niet mogen bewaard worden nadat dit proces voltooid is. 

Deze bepaling werd voornamelijk gevraagd door Nederland, Duitsland, Finland, Slowakije en België. Italië is hier geen voorstander van. Dit voorstel van compromis wordt op 4 en 5 december besproken in de Raadswerkgroep voor intellectuele eigendommen. 

Naburig recht: minimale harmonisatie?

Naast deze kwestie gaan de besprekingen in de Raad over de twee meest controversiële bepalingen in de ontwerprichtlijn, namelijk de kwestie van het naburige recht voor krantenuitgevers (artikel 11) en inspanningen om waardeverschillen aan te pakken (artikel 13), voort. 

Wat het eerste betreft, schuift het voorzitterschap twee opties naar voor: het creëren van dit soort naburige wetgeving (optie 1) of het vermoeden van vertegenwoordiging dat uitgevers in staat stelt licentieovereenkomsten te sluiten en een wet toe te passen op de reproductie en verspreiding van hun inhoud (optie 2). De twee opties worden echter geconfronteerd met sterke tegenstand door een minderheidsblok.

Waardeverschil: vrijstelling van aansprakelijkheid

Met betrekking tot artikel 13 stelde het voorzitterschap voor dat aanbieders van online content sharing-diensten worden gedefinieerd als platforms die een "aanzienlijk aantal" beschermde werken opslaan en toegankelijk maken zodra ze dit organiseren met het oog op het maken van winst. 

Dit zou deze aanbieders dwingen om, in overeenstemming met de richtlijn 2001/29, toestemming te verkrijgen van de houders van rechten om toegang tot beschermde inhoud op te slaan en aan te bieden. Het ontwerp-compromis introduceert echter een uitzondering op aansprakelijkheid in gevallen waarin dienstverleners efficiënte maatregelen nemen om de beschikbaarheid van niet-geautoriseerde inhoud te voorkomen en niet-geautoriseerde inhoud in te trekken na kennisgeving door de rechthebbende.

 

Volgens de informatie die Agence Europe ontving zijn Duitsland en het Verenigd Koninkrijk relatief tevreden, terwijl Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië dit voorstel niet zullen steunen.

Maak een account aan

DOSSIER

Modernisering van de Europese auteursrechten

De tekst werd gepubliceerd in het Europees Publicatieblad. De lidstaten hebben tot 7 juni 2021 om de richtlijn om te zetten naar nationale wetgeving.

Lees meer
Volg ons