U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Steun voor het programmeren van audiovisuele Europese TV-producties

Deadline

Code

EACEA20/2019

Inleiding

Voor deze oproep zijn er twee deadlines: 24 november 2019 en 14 mei 2020.

Doelstellingen

Dramafilms (eendelig of serie) met een totale duur van minstens 90 minuten, voornamelijk bedoeld voor exploitatie via televisie (lineaire of niet-lineaire dienst). Sequels of het tweede en derde seizoen van een bestaande dramaserie komen ook in aanmerking. Het vierde en verdere seizoenen van een bestaande dramaserie komen niet in aanmerking.

Tekenfilms (eendelig of serie) met een totale duur van minstens 24 minuten, voornamelijk bedoeld voor exploitatie via televisie (lineaire of niet-lineaire dienst). Sequels of het tweede, derde en verdere seizoenen van een bestaande tekenfilmserie komen niet in aanmerking.

Creatieve documentaires (eendelig of serie) met een totale duur van minstens 50 minuten, voornamelijk bedoeld voor exploitatie via televisie (lineaire of niet-lineaire dienst). Sequels of het tweede, derde en verdere seizoenen van een bestaande documentaireserie komen niet in aanmerking. Het werk moet worden geproduceerd met aanzienlijke deelname van professionals die staatsburger en/of ingezetene zijn van landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen.

De aanvraag moet worden ingediend ten laatste op de dag waarop de opnames (of het maken van de tekenfilm) beginnen. De deelname van minstens drie televisiebedrijven uit drie landen die aan het subprogramma MEDIA deelnemen, is vereist.

Budget

Het totale beschikbare budget beloopt 13,5 miljoen EUR. Voor dramaproducties en animatiefilms mag de toegekende financiële bijdrage niet meer dan 500 000 EUR bedragen of 12,50% van de totale in aanmerking komende kosten, indien dit een lager bedrag is.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vragen? Contacteer Frank Herman van Creative Europe MEDIA desk Vlaanderen (frank.herman@vlaanderen.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons