U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Steun voor de ontwikkeling van videogames

Deadline

Code

EACEA/19/2019

Doelstellingen

Alleen activiteiten die betrekking hebben op de ontwikkelingsfase voor de volgende projecten komen in aanmerking: videospellen waarin een verhaal wordt verteld, ongeacht het platform of de verwachte distributiemethode. Het verhaal moet gedurende het hele spel worden verteld of vertoond (in-game storytelling) en niet alleen als een inleiding of een einde van het spel. Het videospel moet in alle gevallen bedoeld zijn voor commerciële exploitatie.

De aanvrager moet ook de meerderheid van de aan het ingediende project verbonden rechten bezitten.

De productiefase (zie definitie) van het ingediende project mag pas gepland zijn acht maanden na de datum van indiening van de aanvraag.

Budget

De beschikbare begroting bedraagt in totaal 3,78 miljoen EUR. De financiële bijdrage wordt toegekend in de vorm van een subsidie.

De financiële bijdrage ligt tussen 10 000 EUR en 150 000 EUR, op voorwaarde dat dit bedrag maximaal 50 % van de totale subsidiabele kosten van de actie bedraagt.

Begunstigden

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is bestemd voor Europese bedrijven wier activiteiten bijdragen tot de verwezenlijking van voornoemde doelstellingen, en met name voor Europese productiebedrijven van videospelletjes die ten minste twaalf maanden voor de indieningsdatum rechtsgeldig zijn opgericht en die een recent succes kunnen aantonen.

Info & contact

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vragen? Contacteer Frank Herman van Creative Europe MEDIA desk Vlaanderen (frank.herman@vlaanderen.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons