U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Selectieve distributie

Deadline

Code

EACEA 28/2018

Inleiding

Eerste deadline: 8 januari 2019 (voor films met release tussen 1 april 2019 en 1 oktober 2020)
Tweede deadline: 4 juni 2019 (voor films met release tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021)

Doelstellingen

Met deze subsidiemaatregel wil Europa de distributie van niet-nationale Europese films steunen via cinema en alle andere platformen, en daarbij ook alle internationale sales activiteiten, zoals ondertiteling, dubbing en audio-description van audiovisuele werken.

De verwachte resultaten zijn:

 • De ontwikkeling van pan-Europese distributiestratiegieën voor niet-nationale Europese films.
 • Meer investering in promotie en distributie van niet-nationale Europese films.
 • Meer samenwerking tussen de productie- en distributiesector, zodat de competitieve positie van niet-nationale Europese films wordt verbeterd.

Welke projecten komen in aanmerking?

De subsidie dient voor de campagne- en distributiekosten van een recente Europese niet-nationale film. De sales agent coördineert de campaigne en minimum 7 verschillende distributeurs moeten betrokken zijn in het project. Van die 7, moeten er minstens 3 komen uit de landen met een hoge of medium productiecapaciteit, zijnde: Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, België, Polen en Nederland.

De ingediende film dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De film is fictie, animatie of een creatieve documentaire met een minimumlengte van 60 minuten.
 • Het eerste auteursrecht van de film is ten vroegste in 2018 neergelegd.
 • Alternatieve content (opera, concerten, voorstellingen, etc.) alsook reclame, pornografisch, racistisch of extreem geweldddadig materiaal komen niet in aanmerking.
 • De film wordt gereleased tussen 1 april 2019 en 1 oktober 2020 (eerste deadline) of tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021 (2de deadline)
 • Het productiebudget van de film is maximum 15 miljoen euro.
 • De actie bestaat uit:
  • de coördinatie van de gevoerde campagne door de sales agent
  • de promotie en release van niet-nationale Europese films door de distributeurs
 • Niet-nationaal: de film moet afkomstig zijn uit een ander land dan dat van het distributiegebied. Een film wordt beschouwd als 'nationaal' in het land waarvan het grootste aandeel van inwoners hebben meegewerkt aan het maken van de film op basis van de tabel in de officiële Richtlijnen. In het geval dat het aandeel van twee nationaliteiten even groot is, is de nationaliteit van de regisseur beslissend. De film is dan niet-nationaal in alle andere landen.
 • De film moet met meerderheidsparticipatie geproduceerd zijn door (een) producent(en) gevestigd in landen die aan het subprogramma Media deelnemen. Bovendien dient een aanzienlijk deel van cast en crew inwoner te zijn van deze landen. ('Aanzienlijk deel' betekent meer dan 50% van de in aanmerking komende punten op basis van de tabel zie in de officiële Richtlijnen)
 • De duur van de actie bedraagt 18 maanden.

Budget

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep voor 2019 bedraagt 9.851.144 euro.
 • Maximum 25% van het totale budget zal worden toegewezen aan films met een budget dat meer dan 10 miljoen euro bedraagt
 • De steun is maximum 50% van de totale subsideerbare kosten (coördinatiekosten en promotie- en releasekosten). De investering door derde partijen (distributeurs) moet worden ingegeven als inkomstenpost van het budget.
 • Van de P&A kosten die gemaakt worden door derde partijen (distributeurs), wordt maximaal 50% gesubsidieerd, rekening houdend met de volgende beperkingen:
  • Max 150.000 euro voor FR, UK, ES, IT, DE
  • Max 60.000 euro voor AT, BE, NL, PL
  • Max 30.000 euro voor CZ, DK, FI, EL, HU, NO, PT, SU
  • Max 10.000 voor alle andere territoria.
 • De maximale steun die aan derde partijen (distributeurs) wordt toegewezen moet worden vermeld in de subsidieovereenkomst.
 • De steun aan derde partijen wordt beschouwd als een stimuleringsmaatregel voor distributeurs om de film te promoten en te releasen. De sales agent moet bevestigen dat de steun niet wordt gezien als inkomen voor de film of wordt gebruikt om recupereerbare distributiekosten te verminderen.
 • De sales agent moet ervoor zorgen dat de taalversies - die verkregen zijn met MEDIA steun in het kader van deze oproep - beschikbaar gemaakt worden voor alle mogelijks geïnteresseerde distributieplatformen (cinema, VOD, TV etc) en ter beschikking gesteld worden door de distributeurs als dit gevraagd wordt, onafhankelijk van het gebied waar zij hun diensten aanbieden.
 • De film dient een ISAN- of EIDR-nummer te hebben, dat moet worden voorzien door de coördinator van de groep.
 • Als een film wordt geselecteerd, wordt er gevraagd om bij de online- of cinemavertoning ervan het logo of de trailer van het MEDIA-programma, voorzien door het Agentschap, te vermelden of tonen.  

Begunstigden

De subsidie is bedoeld voor Europese sales agents:

 • De sales agent treedt op als intermediair voor een producent en is gespecialiseerd in de commerciële exploitatie van een film. Hij doet de marketing en verleent licenties aan distributeurs of andere kopers in het buitenland.
 • De sales agent moet tijdens de afgelopen 3 jaar voor minstens 3 films verantwoordelijk zijn geweest voor de cinemarelease in minstens 5 landen.
 • De sales agent moet via een internationale sales overeenkomst de rechten hebben kregen van de filmproducent om de film in minstens 15 deelnemende MEDIA-landen te verkopen.
 • De sales agent is de begunstigde en de distributeurs zijn de derde partij in deze subsidiemaatregel. Zij krijgen via de sales agent maximaal 150.000 euro subsidie (afhangende van het land) met een maximum van 50% van de totale subsidieerbare P&A kosten.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je vinden op deze website.

Vlaams contactpunt

Creative Europe Desk Flanders
Delphine Dumon: delphine.dumon@cjsm.vlaanderen.be 
T: +32 2 553.41.68

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons