U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

MEDIA: ontwikkeling van 3 tot 5 projecten (slate funding)

Deadline

Code

EACEA/18/2019

Doelstellingen

In het kader van de specifieke doelstelling ter versterking van de capaciteit van de Europese audiovisuele sector om transnationaal en internationaal te opereren, heeft het subprogramma MEDIA onder meer de volgende prioriteit:

 • het vergroten van de capaciteit van audiovisuele actoren om projecten te ontwikkelen met verspreidingsmogelijkheden in Europa en daarbuiten en om Europese en internationale coproducties te stimuleren.

In het subprogramma MEDIA wordt steun verleend voor:

 • het ontwikkelen van Europese audiovisuele werken, met name films en televisieproducties zoals fictie, documentaires, kinder- en tekenfilms, evenals interactieve werken zoals videogames en multimedia, met een groter grensoverschrijdend verspreidingspotentieel;
 • activiteiten gericht op het ondersteunen van Europese audiovisuele productiemaatschappijen, in het bijzonder onafhankelijke productiemaatschappijen, ten behoeve van Europese en internationale coproducties van audiovisuele werken, inclusief televisieproducties.

Budget

De maximumbijdrage per activiteit is:

 • 200 000 EUR voor een Slate zonder een kortfilmproject;
 • 210 000 EUR voor een Slate met een kortfilmproject;
 • 150 000 EUR voor een Slate met uitsluitend creatieve documentaires, zonder een kortfilmproject;
 • 160 000 EUR voor een Slate met uitsluitend creatieve documentaires en met een kortfilmproject.

Begunstigden

Ontwikkelingsactiviteiten voor de volgende audiovisuele werken komen in aanmerking:

 • speelfilms, animaties en creatieve documentaires met een minimumlengte van 60 minuten die hoofdzakelijk voor vertoning in de bioscoop zijn bestemd;
 • fictieprojecten (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 90 minuten, animaties (al dan niet in de vorm van een serie) met een totale duur van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires (al dan niet in de vorm van een serie) met een minimumduur van 50 minuten die hoofdzakelijk zijn bestemd voor exploitatie via televisie;
 • fictieprojecten met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 90 minuten, animaties met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 24 minuten en creatieve documentaires met een totale duur of gebruikerservaring van minimaal 50 minuten die in de eerste plaats bestemd zijn voor exploitatie via een digitaal platform. De minimumduur geldt niet voor projecten die een non-lineaire gebruikerservaring presenteren (bv. virtual reality). Het digitale platform is geschikt voor de volgende typen projecten: animatie, creatieve documentaires en fictieprojecten die bedoeld zijn voor toestellen met een op meerdere schermen gebaseerde benadering, interactieve projecten, lineaire en non-lineaire webseries en narratieve virtualrealityprojecten.

De volwaardige opnamedag (of gelijkwaardig) van de ingediende projecten mag pas gepland zijn acht maanden na de datum van indiening van de aanvraag.

De aanvrager moet ook de meerderheid van de aan het project verbonden rechten bezitten.

Indien een kortfilm aan het pakket (Slate) wordt toegevoegd, komen de ontwikkelings- en productieactiviteiten van de kortfilm in aanmerking voor medefinanciering als:

 1. de kortfilm een lengte heeft van maximaal twintig minuten en ondersteuning aan opkomend talent biedt.
 2. de volwaardige opnamedag (of gelijkwaardig) van de ingediende kortfilm pas na de datum van indiening van de aanvraag plaatsvindt.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vragen? Contacteer Frank Herman van Creative Europe MEDIA desk Vlaanderen (frank.herman@vlaanderen.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons