U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

MEDIA: Contentontwikkeling van één Project

Deadline

Code

EACEA/17/2019

Inleiding

Deze oproep heeft twee deadlines: 13 november 2019 en 12 mei 2020.

Doelstellingen

De aanvrager kan een subsidieaanvraag doen voor de ontwikkeling van één project.

 • Type projecten die in aanmerking komen:
  • Voor cinemavertoning: Fictiefilms, animatiefilms en creatieve documentaires met een minimum duur van 60 minuten.
  • Voor televisie: Fictieprojecten (totale duur van minimaal 90 minuten), animatieprojecten (totale duur van minimaal 24 minuten) en creatieve documentaires (totale duur van minimaal 50 minuten), zowel in one-off- als in serieformaat.
  • Voor exploitatie via digitale platformen: Fictieprojecten (totale duur van minimaal 90 minuten), animatieprojecten (totale duur van minimaal 24 minuten) en creatieve documentaires (totale duur van minimaal 50 minuten). De minimum user experience is niet van toepassing op non-lineaire projecten zoals VR-projecten.
  • Videogames komen niet in aanmerking.
 • Vereisten voor de projecten:
  • ze hebben een hoge creatieve/artistieke waarde en getuigen van culturele diversiteit;
  • ze hebben het potentieel om over de nationale grenzen heen een Europees en internatioonaal publiek te bereiken d.m.v. innovatieve marketing- en distributiestrategieën die reeds ontwikkeld zijn vanaf de ontwikkelingsfase;
  • ze getuigen van een duidelijke samenwerking tussen partijen van verschillende deelnemende landen van het subprogramma Media.
  • De meerderheid van de rechten gerelateerd aan het project dient in handen te zijn van de aanvrager. In geval van een coproductie tussen 2 productiehuizen is 50-50% ook mogelijk.
  • De eerste dag van principal photography van het project (start productie) mag pas gepland zijn 8 maanden na de datum van indienen.
  • De maximumduur van het project (ontwikkelingsfase waarvoor MEDIA-steun kan worden aangevraagd) bedraagt 30 maanden, te rekenen vanaf de datum van indiening.

Budget

 • Het totale beschikbare budget voor deze oproep (twee deadlines) voor 2020 bedraagt 5,4 miljoen euro of 2,7 miljoen euro per deadline.
 • De maximale financiële bijdrage voor de cofinanciering van de ontwikkeling van één project is een forfaitair bedrag van:
  • 50.000 euro in het geval van fictie met een geraamd productiebudget gelijk aan of meer is dan 1,5 miljoen euro;
  • 30.000 euro in het geval van fictie met een geraamd productiebudget lager dan 1,5 miljoen euro;
  • 60.000 euro in het geval van animatie;
  • 25.000 euro in geval van creatieve documentaire.
 • De aanvrager dient garant te staan voor de aanvullende financiering van de ontwikkelingskosten, in de vorm van eigen middelen, inkomsten of bijdragen van derde partijen. Deze subsidie is complementair aan steun van de regionale en/of nationale fondsen (bijvoorbeeld VAF-steun), maar niet-cumulatief met andere Europese subsidies voor dezelfde actie (nl. ontwikkeling van een av project) en werkt niet retro-actief.

Info & contact

 • 1ste deadline: 13 november 2019, 17u00
  • Verwachte bekendmaking resultaten: mei 2020
  • Ondertekening overeenkomst: juni - juli 2020
 • 2de deadline: 12 mei 2020, 17u00
  • Verwachte bekendmaking resultaten: november 2020
  • Ondertekening overeenkomst: november - december 2020

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Europese Commissie.

Vlaams contactpunt

Vragen? Contacteer Frank Herman van Creative Europe MEDIA desk Vlaanderen (frank.herman@vlaanderen.be).

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons