U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

i-Portunus for Literary Translation

Deadline

Inleiding

i-Portunus is een Creative Europe (2014-2020) pilootproject dat een mobiliteitsregeling voor kunstenaars en cultuurwerkers uittest. Het initiatief hoopt een permanent onderdeel te worden van het toekomstige Creative Europe (2021-2027)- programma.

Doelstellingen

De duur van de mobiliteit moet tussen de 7 en 60 dagen liggen en moet uiterlijk voor 30 november 2021 plaatsvinden.

De reis kan continu of gesegmenteerd zijn:

 • Een continue mobiliteit betekent dat u één reis heen en terug heeft, of één reis met meerdere bestemmingen.
 • Een gesegmenteerde mobiliteit houdt in dat u meerdere keren reist, naar één of meerdere bestemmingen. Elke reis moet minimaal 5 dagen duren en het totaal aantal dagen moet nog tussen de 7 en 60 dagen liggen.

Het hoofddoel van uw mobiliteit is bij voorkeur een van de volgende:

 • Internationale samenwerking: bijvoorbeeld het finaliseren van een compositie door on-site, internationale samenwerking tussen uitvoerders onderling of componisten en uitvoerders.
 • Productiegerichte residenties: het resultaat van uw mobiliteit is bijvoorbeeld een presentatie van een nieuw gecreëerd oeuvre.
 • Professionele ontwikkeling: je neemt bijvoorbeeld deel aan netwerkbijeenkomsten, showcases, workshops, masterclasses en andere soorten trainingen buiten het formele onderwijs.

Budget

 • Een vast bedrag van 350,00 EUR voor transport.
 • Dagvergoedingen worden geval per geval bepaald, afhankelijk van de duur van de mobiliteit, en te betalen voor elke overnachting tussen de datum van vertrek en de datum van terugkeer, waarbij het bedrag afhankelijk is van het land van bestemming tot maximaal 2650,00 EUR / persoon.

Begunstigden

Deze oproep tot het indienen van aanvragen staat open voor literair vertalers van 18 jaar en ouder, actief op het gebied van literatuur, van alle onderwijskwalificaties en ervaringsniveaus, legaal verblijvend in een Creative Europe-land (individuen of groepen tot 5 personen).

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de website van i-Portunus.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons