U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Cultuur en media > Calls >

Creative Europe: Cross-overLab

Deadline

Inleiding

Dit is een actie die gesteund wordt door het Creative Europe programma.

Doelstellingen

Het Cross-overLab heeft als doel talent binnen de disciplines theater, film, games, immersieve of interactieve projecten en literatuur (alleen voor Vlaanderen) de kans te bieden een plan in te dienen binnen een andere discipline en zich daarin verder te ontwikkelen. Enkel kandidaten met ruime professionele ervaring in hun eigen vakgebied kunnen zich hiervoor aanmelden. De deadline om een projectplan in te dienen is 4 januari 2021. Dit programma wordt mede ondersteund door de Creative Europe MEDIA Desks Vlaanderen en Nederland.

De door een commissie geselecteerde projecten (max. zes) worden in een periode van ruim acht maanden – ondersteund door workshops, masterclasses en op maat coaching – verder ontwikkeld om tijdens DraMaastricht gepresenteerd te worden aan een professionele jury.

Het beste en meest veelbelovende project ontvangt een prijs ter waarde van 5.000 euro om het plan samen met een zelf te kiezen coach naar een hoger niveau te tillen. Deze prijs wordt ter beschikking gesteld door de partners van het Cross-overLab (VAF, Nederlands Filmfonds, deAuteurs, Literatuur Vlaanderen, deBuren, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Letterenfonds).

Begunstigden

 • Meerderjarige natuurlijke personen van elke nationaliteit (mits Nederlandstalig en geen student meer), die gevestigd zijn, permanent resideren of hun beroep uitoefenen in Vlaanderen of Brussel.
 • Aanvragers kunnen zich alleen, als duo of als team kandidaat stellen.
 • Aanvragers moeten bewezen relevante ervaring hebben in één van de (eigen) volgende disciplines:
  • theater
  • letteren (schrijvers/ilustratoren) 
  • film
  • acteurs/ actrices
  • games
  • immersief/ interactief.

Info & contact

Meer info kan je terugvinden op de website van Cross-overLab.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Creative Europe

Creative Europe bestaat uit verschillende onderdelen:

Subprogramma Cultuur

Via Europese samenwerkingsprojecten, literaire vertalingen, Europese netwerken en Europese platforms zet Europa in op:

 • Het versterken van kennis, vaardigheden en professionele kansen van de culturele en creatieve sectoren om transnationaal en transsectoraal te werken
 • Het bevorderen van de mobiliteit van culturele en creatieve sectoren
 • De circulatie van creaties en kunstwerken met het oog op een groter publieksbereik

subprogramma MEDIA

Versterkt de Europese audiovisuele sector om transnationaal actief te zijn door het:

 • Bevorderen van vaardigheden van audiovisuele beroepsbeoefenaars en het ontwikkelen van netwerken
 • Verspreiden van audiovisuele werken in en buiten de EU 
 • Aanmoedigen van business-to-businessuitwisselingen

en versterkt transnationale verspreiding door het:

 • Verspreiden via transnationale branding en vertoning van audiovisuele werken in bioscopen
 • Ondersteunen van publieksontwikkeling door promotie, evenementen, filmgeletterdheid en festivals 
 • Bevorderen van nieuwe manieren van distributie

Crosssectoraal onderdeel

 • De garantiefaciliteit bevordert via bankleningen de toegang tot financiering voor kmo's en micro-, kleine en middelgrote organisaties in de culturele en creatieve sectoren
 • De transnationale samenwerking ondersteunt de uitwisseling van ervaring en kennis over nieuwe bedrijfs- en beheersmodellen peer learning, netwerken en de verzameling en analyse van gegevens
 • De Creative Europe-Desks verlenen informatie over het Creative Europe-programma en begeleiden bij de steunaanvraag

Doelstellingen

Creative Europe heeft 2 belangrijke doelstellingen:

 • Het beschermt, ontwikkelt en bevordert de Europese culturele en taalkundige diversiteit, en de kennis van en interesse voor het culturele erfgoed van Europa
 • Het versterkt het concurrentievermogen van de Europese culturele en creatieve sectoren

Budget

Het Creative Europe programma kan beroep doen op 1463 miljoen euro van de Europese begroting.

 • minstens 56% voor het subprogramma MEDIA
 • minstens 31% voor het subprogramma Cultuur
 • maximaal 13% voor het sectoroverschrijdende deel

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies van het Creative Europe programma?

 • alle culturele en/of creatieve juridische entiteiten. De voorwaarden worden verder gespecificeerd per steunmaatregel.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit het Creative Europe programma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van Europese Vrijhandelsassociatie die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte
 • Kandidaat-lidstaten, potentiële en toetredende landen
 • Zwitserland, op voorwaarde dat het een cultureel samenwerkingsakkoord sloot met de Europese Commissie 
 • Landen van het Europese nabuurschapsbeleid

Info & contact

Creative Europe MEDIA Desk Vlaanderen
creativeeuropemedia@vlaanderen.be
Frank Herman: frank.herman@vlaanderen.be 
T 0496 54 74 34 of 02 553 41 68.
www.creativeeurope.be

Creative Europe Culture Desk Vlaanderen
Gudrun Heymans
creativeeuropeculture@vlaanderen.be  
T 02 553 06 59
www.creativeeurope.be

Meer lezen
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Lees meer
Volg ons