U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Exchanges and mobility in sport

Deadline

Code

(EAC/S15/2018)

Inleiding

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie "Uitwisselingen en mobiliteit in de sport" in overeenstemming met Besluit C(2018) 1602/1 van de Commissie van 21 maart 2018 over de goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma van 2018 voor de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende acties op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.

Doelstellingen

De algemene doelstelling van deze actie is medewerkers van sportorganisaties (de entourage van atleten) de mogelijkheid te bieden hun kwalificaties en competenties te verbeteren en via leermobiliteit nieuwe vaardigheden te verwerven door een periode in
het buitenland te verblijven (in en buiten de EU). Leermobiliteit moet worden gezien als een investering in menselijk kapitaal en een bijdrage aan de capaciteitsopbouw van verschillende sportorganisaties.

De mogelijkheden voor leermobiliteit in deze context moeten gericht zijn op:

  • coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van vrijwilligers) in het kader van sport op professioneel niveau;
  • coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van vrijwilligers) in het kader van breedtesport.

De actie heeft tot doel effect te sorteren op twee belangrijke terreinen:

  • verbetering van de kennis en knowhow van sportmedewerkers;
  • ontwikkeling van de internationale samenwerking op het gebied van leermobiliteit in de sport.

De verwachte resultaten zijn onder meer:

  • een regeling voor regelmatige uitwisseling voor sportmedewerkers;
  • de totstandbrenging van Europese netwerken van coaches en sportmedewerkers.

De specifieke doelstelling van deze actie is leermobiliteit en uitwisselingen te ondersteunen en tegelijk de internationale dimensie van sport te bevorderen. Dit laatste aspect moet worden ontwikkeld in de vorm van samenwerking tussen ten minste 3 organisaties
die in 3 verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd (de aanvragende organisatie en 2 andere organisaties die in verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd) en ten minste 1 organisatie die in een derde land in een van de volgende regio's is gevestigd: de westelijke Balkan, het Oostelijk partnerschap, Latijns-Amerika en Azië.

De actie zal bijgevolg worden uitgevoerd in 4 verschillende percelen:

  • Perceel 1: Samenwerking met de landen van de westelijke Balkan
  • Perceel 2: Samenwerking met de landen van het Oostelijk Partnerschap
  • Perceel 3: Samenwerking met Latijns-Amerika
  • Perceel 4: Samenwerking met Azië

Budget

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op 1 200 000 EUR. De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de in aanmerking komende kosten. De voorzieningen voor de volgende jaren zullen in een later stadium worden bevestigd. Het is de bedoeling dat ongeveer 5 projecten zullen worden gefinancierd (ten minste 1 per perceel). Het maximumbedrag per afzonderlijke subsidie zal 240 000 EUR bedragen.

Begunstigden

Voor alle percelen moeten de aanvragende organisaties bestaande samenwerking/contacten aantonen met entiteiten die zijn gevestigd in ten minste 2 andere EU-lidstaten en in ten minste één land in de betrokken regio. De organisaties in kwestie moeten in het aanvraagformulier worden opgenomen. 

Info & contact

Lees het call document.

Meer informatie.

Bij vragen kunt u contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons