U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Onderwijs jeugd cultuur en sport > Beroepsonderwijs en opleiding > Events >

Centres of Vocational Excellence: what, how and when?

25 oktober 2019 10:00 – 12:00
Brussel

Now that the Erasmus negotiations have started and vocational education is more and more being recognized as an important part of education systems in Europe, and in the context of the Vocational Skills Week, the ReSET-network (Regions: skills, education and training) is having a timely debate on a new feature of the Erasmus+-programme that wants to elevate the quality and availability of VET-education: Centers of Vocational Excellence. 

These centers of vocational excellence will support the development of trans-national platforms of centres of vocational excellence closely integrated in local and regional strategies for growth, innovation and competitiveness. They will act as drivers of quality vocational skills in a context of national, regional/local, and sectorial challenges, while supporting overall structural changes and socio-economic policies in the European Union. 

Centres of Vocational Excellence: what, how and when?

Samenvatting van de dag

De erkenning van de bijdrage van beroepsonderwijs aan maatschappelijke uitdagingen groeit gestaag. Instellingen bieden excellent onderwijs aan en leren hun studenten vaardigheden die relevant zijn voor de regio. Ook dragen zij bij aan het verspreiden van innovaties door de samenwerking met bedrijven en andere kennisinstellingen op te zoeken. In Nederland is deze aandacht voor excellentie niet nieuw; in 2011 werden de eerste Centra voor Innovatief Vakmanschap opgericht die zichzelf al bewezen hebben; ook in andere landen zijn soortgelijke centra te vinden. De Europese Commissie ziet wel heil in Europa-brede partnerschappen van Centres of Vocational Excellence (CoVe) en maakt dan ook budget vrij in het toekomstige Erasmus+ programma. 

De wereld is in transitie. De reeds gepresenteerde Green Deal moet Europa’s antwoord vormen op de veranderingen die de klimaattransitie met zich mee gaat brengen; daarnaast zorgen technologische veranderingen voor een digitalisering van werk en tegelijkertijd een afname van bepaalde soorten beroepen. Het is dan ook essentieel dat scholen excellent onderwijs aanbieden die bovendien relevant blijft voor de toekomstige arbeidsmarkt. Dit lukt in verschillende regio’s van Europa steeds beter; daar wordt in regionale centra de zogenaamde kennisdriehoek samengebracht: Beroepsonderwijsinstellingen, onderzoekscentra en bedrijven werken dan samen aan innovatie en onderwijs die aansluit bij de behoeften van de regio. Zij vervullen een belangrijke functie voor de regio doordat het systematisch bundelen van kennis leidt tot duurzame, sociale en economische ontwikkeling. In Europa zijn er vele van deze regionale centra voor excellent beroepsonderwijs te vinden in allerlei vormen.

In essentie is ieder regionaal centrum voor excellent onderwijs in Europa uniek, toch weet de Commissie in hun rapport Mapping of Centres of Vocational Excellence twee verschillende type centra te onderscheiden. De eerste zijn speciaal ontwikkelde centra die zich volledig ten dienste stellen van de regio, een voorbeeld hiervan is het Belgische Centres de Compétence. Dit centrum biedt alleen opleidingen aan die aansluiten op de vraag van de regionale arbeidsmarkt. Zij worden volledig gefinancierd door de regionale overheid, die ook het netwerk verzorgd. Een tweede vorm zijn de centra die niet volledig afhankelijk zijn van de regio en haar financiering. Zo heeft het Vilnius Technological and Business Vocational Training Centre partnerschappen met zowel de particuliere als publieke sector. Hier worden opleidingen en trainingen aangeboden die niet per se hoeven aan te sluiten bij de wensen van de regionale overheid, wat weer meer vrijheid biedt voor samenwerking met de particuliere sector. Echter moeten centra als deze zelf financieringsmodellen regelen en een netwerk verzorgen.

Momenteel inventariseert de Commissie middels een eerste pilot op welke manieren transnationale partnerschappen voor CoVe’s een bijdrage kunnen leveren aan excellentie in het Europese beroepsonderwijs. De partnerschappen zullen Europese partners samenbrengen met een gezamenlijke interesse in specifieke sectoren of maatschappelijke uitdagingen. Op deze manier hoopt de Commissie een internationale component toe te voegen aan de in de regio opererende centra voor excellent onderwijs; hierbij kan je denken aan het uitwisselen van best practices, samenwerking met internationale bedrijven, mobiliteit van studenten en staf en op de lange termijn zelfs internationale campussen. Voor al bestaande Belgische beroepsopleidingsverstrekkers is het een kans om Europese erkenning te krijgen voor hun centrum én om samen te werken met (nieuwe) gelijkgezinde internationale partners.

Het idee voor Europese CoVe-partnerschappen bevindt zich nog in de kinderfase, de projecten in de eerste pilotfase vormen als het ware een broedplaats voor hoe de platformen er in de toekomst gaan uitzien. Uiteindelijk zullen de verschillende regionale centra in de CoVe-partnerschappen volwassen moeten worden, echter is het vooralsnog niet duidelijk of de financiering na de projectduur wordt verlengd en wanneer een centrum volwassen wordt geacht. Zoals eerder in dit artikel werd benoemd zouden de verschillende types centra potentieel een bemoeilijkende factor kunnen zijn. De regionale centra die rusten op gegarandeerde publieke financiering kunnen zich wellicht makkelijker zonder extra Europese subsidie redden dan degenen die afhankelijk zijn van een fluctuerende markt. Ook blijven individuele centra afhankelijk van hun regionale context en kent iedere regio haar eigen unieke uitdagingen en kansen. Maar misschien is juist een Europa-brede bundeling van kennis het antwoord daarop?

Voor de eerste pilot zijn vijf partnerschappen geselecteerd. In oktober is de call voor de tweede pilot opengezet; een projectaanvraag is mogelijk tot 20 februari 2020. In 2021 worden de Europese partnerschappen integraal onderdeel van het Erasmus+ programma, afhankelijk van het totale Erasmus+ budget wil de Commissie ongeveer 40 Europese CoVe-platformen gaan opzetten, ieder met een looptijd van vier jaar. Daarbij zal er gekeken worden naar de mogelijkheid voor meer synergiën voor de activiteiten van CoVe’s, door bijvoorbeeld de link te leggen met de structuurfondsen, Horizon Europe en InvestEU. 

Met grote dank aan co-organisator Neth-ER voor dit verslag. Volg hun bezigheden hier. 

Agenda: 

10h15 - 10h30
Welcome coffee

10h30 - 11h00:       
What are the Centers of Vocational Excellence? 
     Jan Varchola - 
Team Leader - VET policies, instruments and evidence - DG EMPL 

11h - 11h45:         
Presentation by a selected pilot project on the Centres of Vocational Excellence
     Pieter De Jong - WETSUS Policy Officer

11h45 - 12h15
CoVE in the context of regional innovation (S3)
     John Edwards - 
Project Officer - Scientific Research / KfG Unit - Joint Research Centre 

12h15-13h00:           
Lunch

This information event is taking place at VLEVA (Kortenberglaan 71) on the 25th of October from 10u to 12u. Registration is below and if there are any questions you can send them to maarten.libeer@vleva.eu

ReSET (Regions working on Skills, Education and Training) is a network of European Regions that provides a structure for positive interaction on the broader education and skills agenda, both between local and regional stakeholders and with the European Institutions. Information exchanging, partner searching and project development are the three main activities. 

Inschrijven

*
*
*
Gelieve de naam van uw organisatie in te vullen, bijvoorbeeld MijnOrganisatie BVBA
If you represent an organisation select 'Ik vertegenwoordig een organisatie'. If you are a private person select 'Ik ben particulier'.
Please choose your organisation. If you're a private person choose 'Particulier'.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons