U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Coal

Deadline

Code

RFCS-01-2020

Doelstellingen

Op 1 december 2019 is een nieuwe Europese Commissie in dienst getreden voor het huidige quinquennium 2019-2024. Het nieuwe college van commissarissen, onder voorzitterschap van mevrouw Ursula von der Leyen, heeft de toewijding van de Commissie aan "het aanpakken van klimaat- en milieugerelateerde uitdagingen, dat is de bepalende taak van deze generatie", gereset. De Europese Green Deal-mededeling, die in december 2019 door de Commissie is gepresenteerd, is een nieuwe groeistrategie die tot doel heeft de EU om te vormen tot een eerlijke en welvarende samenleving, met een moderne, hulpbronneneffici├źnte en concurrerende economie zonder netto-uitstoot van broeikasgassen in 2050 en waar economische groei wordt losgekoppeld van het gebruik van hulpbronnen.

Binnen de meest relevante lijnen voor het RFCS-onderzoeksprogramma dat voortvloeit uit de Europese Green Deal-mededeling, moeten aanvragers van RFCS-2020 die oproepen tot het kolenonderwerp, bij de voorbereiding van hun voorstellen de volgende elementen in overweging nemen:

  • Er moet een energiesector worden ontwikkeld die grotendeels is gebaseerd op hernieuwbare bronnen, aangevuld met de snelle geleidelijke afschaffing van kolen
  • De EU moet ook de huidige initiatieven op het gebied van horizontale klimaat- en milieukwesties versterken. Dit kan onder meer inhouden dat de wereldwijde subsidies voor fossiele brandstoffen worden stopgezet in overeenstemming met de G20-verbintenissen, de bouw van alle nieuwe kolencentrales wordt stopgezet en dat er maatregelen worden genomen om de methaanemissies te verminderen
  • Focus op de regio's en sectoren die het meest door de transitie worden getroffen omdat ze afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen of koolstofintensieve processen
  • Bescherming van de burgers en werknemers die het meest kwetsbaar zijn voor de overgang, door toegang te bieden tot programma's voor omscholing en banen in nieuwe economische sectoren

Budget

Het totale budget van de oproep voor 2020 van het RFCS-onderzoeksprogramma is 40 000 000 euro.

Begunstigden

Beschreven in het RFCS-informatiepakket.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons