U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Information and training measures for workers' organisations

Deadline

Code

VP/2020/002

Inleiding

Deze oproep heeft tot doel de capaciteit van de werknemersorganisaties te versterken om zich te richten - op Europees en transnationaal niveau- tot uitdagingen in verband met veranderingen op het gebied van werkgelegenheid, werk en de sociale dialoog. Volgende thema's kunnen aan bod komen: 

  • modernisering van de arbeidsmarkt, het scheppen van banen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, werkgelegenheid in KMO's;
  • nieuwe vormen van werk;
  • kwaliteit van het werk, anticipatie, voorbereiding en beheer van veranderingen en herstructurering;
  • digitalisering van de economie en de samenleving - met inbegrip van kunstmatige intelligentie;
  • vergroening van de economie, duurzaamheid, overgang naar een klimaatneutrale omgeving economie;
  • flexizekerheid, vaardigheden;
  • arbeidsmobiliteit binnen de EU, migratie, werkgelegenheid voor jongeren, gezondheid en veiligheid op het werk, modernisering van de socialezekerheidsstelsels;
  • het combineren van werk en gezinsleven, gendergelijkheid, maatregelen op het gebied van antidiscriminatie, actief ouder worden, gezonder en langer werken, actieve inclusie en fatsoenlijk werk.

In dit verband wordt ook de nadruk gelegd op de versterking van de collectieve onderhandelingen en de betrokkenheid van de sociale partners bij de Europees semester en het vergroten van hun bijdrage aan de beleidsvorming van de EU.

Maatregelen die bijdragen tot het aanpakken van de werkgelegenheids-, sociale en economische uitdagingen zoals aangegeven in de Europese pijler van de sociale rechten zijn ook bijzonder welkom. 

 

Budget

EUR 5.528.435.

Info & contact

Alle informatie vind je hier en in de bijlage beneden. De vragen kunnen verstuurd worden naar empl-vp-info-training@ec.europa.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons