U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > node >

Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy

Deadline

Code

JUST-2019-AG-DRUGS

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is bij te dragen aan de effectieve en coherente toepassing van EU-wetgeving en de ontwikkeling van nieuwe benaderingen op het gebied van drugs te ondersteunen. De prioriteiten zijn:

 • Ondersteuning van activiteiten op het gebied van de epidemiologie van het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen, waaronder krachtige synthetische opioïden, alsmede opkomende drugsproblemen en technologische ontwikkelingen, waaronder online handel in drugs;
 • Ondersteuning van maatschappelijke organisaties door versterking van hun (i) belangenbehartiging, (ii) vermogen om op lokaal niveau een verschil te maken, (iii) methoden voor het delen van beste praktijken;
 • Ondersteuning van belangrijke belanghebbenden door hun kennis en vaardigheden uit te breiden in het kader van de uitvoering van minimum kwaliteitsnormen voor de vermindering van de vraag naar drugs, met name op het gebied van sociale integratie;
 • Bevordering van de praktische toepassing van drugsgerelateerd onderzoek, en met name verslavingsonderzoek, met het oog op het aanpakken van de huidige uitdagingen en nieuwe bedreigingen.

Deze oproep zal activiteiten financieren op:

 • gegevensverzameling, enquêtes en onderzoeksactiviteiten;
 • opleidingsactiviteiten;
 • wederzijds leren, netwerkontwikkeling, identificatie en uitwisseling van goede praktijken, samenwerking;
 • evenementen, conferenties, vergaderingen van deskundigen;
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten.

Budget

€ 2.375.000

Begunstigden

De call is bedoeld voor alle EU lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Info & contact

Meer info vindt u terug in het oproepdocument. Projecten indien kan via het portaal van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Doelstellingen

De algemene doelstelling van dit programma is om bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese rechtsruimte gebaseerd op de rechtsstaat, wederzijdse erkenning en wederzijds vertrouwen. Het programma wil

 • Juridische samenwerking in burgerlijke- en strafzaken faciliteren en de rule of law promoten
 • Juridische training ondersteunen
 • Toegang tot justitie voor iedereen faciliteren

Het volledige werkprogramma 2021-2022 kan u hier nalezen

Welke soort acties:

Het Justitieprogramma zal volgende acties steunen:

 • Bewustmaking en informatieverspreiding om de kennis van het beleid en recht van de Unie te verbeteren
 • Wederzijdse leerprocessen door uitwisseling van goede praktijken om de kennis en het wederzijds begrip van het civiele en strafrecht en de rechtsstelsels van de lidstaten te versterken.
 • Analyse en monitoring ter verbetering van de kennis van en het inzicht in potentiële belemmeringen die de goede werking van een Europese rechtsruimte kunnen schaden.
 • Opleidingen ter verbetering van de kennis van de justitiële instrumenten, het beleid en het recht van de Unie en haar betreffende jurisprudentie.
 • Ontwikkeling en onderhoud van informatie- en communicatietechnologie (ICT) ter verbetering van de efficiëntie van de justitiële systemen en hun samenwerking.
 • Ontwikkeling van de capaciteit van belangrijke Europese netwerken en Europese justitiële netwerken, inclusief krachtens het Unierecht opgerichte netwerken.
 • Bevordering van de kennis van het programma en van de verspreiding en overdraagbaarheid van de resultaten ervan en bevordering van de bewustmaking van burgers, onder meer door het opzetten en ondersteunen van programmabureaus/een netwerk van nationale contactpunten.

Budget

Budget 2021-2027: 305 miljoen euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • Citizens, Equality, Rights and Values Programma (CERV)
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Justitie en burgerschap

Info & contact

Contact Europese Commissie
E. EC-JUSTICECALLS@ec.europa.eu

Lees meer
Volg ons