U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Node >

Supporting Initiatives in the Field of Drugs Policy

Deadline

Code

JUST-2019-AG-DRUGS

Doelstellingen

Het doel van deze oproep is bij te dragen aan de effectieve en coherente toepassing van EU-wetgeving en de ontwikkeling van nieuwe benaderingen op het gebied van drugs te ondersteunen. De prioriteiten zijn:

 • Ondersteuning van activiteiten op het gebied van de epidemiologie van het gebruik van nieuwe psychoactieve stoffen, waaronder krachtige synthetische opioïden, alsmede opkomende drugsproblemen en technologische ontwikkelingen, waaronder online handel in drugs;
 • Ondersteuning van maatschappelijke organisaties door versterking van hun (i) belangenbehartiging, (ii) vermogen om op lokaal niveau een verschil te maken, (iii) methoden voor het delen van beste praktijken;
 • Ondersteuning van belangrijke belanghebbenden door hun kennis en vaardigheden uit te breiden in het kader van de uitvoering van minimum kwaliteitsnormen voor de vermindering van de vraag naar drugs, met name op het gebied van sociale integratie;
 • Bevordering van de praktische toepassing van drugsgerelateerd onderzoek, en met name verslavingsonderzoek, met het oog op het aanpakken van de huidige uitdagingen en nieuwe bedreigingen.

Deze oproep zal activiteiten financieren op:

 • gegevensverzameling, enquêtes en onderzoeksactiviteiten;
 • opleidingsactiviteiten;
 • wederzijds leren, netwerkontwikkeling, identificatie en uitwisseling van goede praktijken, samenwerking;
 • evenementen, conferenties, vergaderingen van deskundigen;
 • verspreidings- en bewustmakingsactiviteiten.

Budget

€ 2.375.000

Begunstigden

De call is bedoeld voor alle EU lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

Info & contact

Meer info vindt u terug in het oproepdocument. Projecten indien kan via het portaal van de Europese Commissie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Justitieprogramma

Inleiding

Het programma Justitie steunt de ontwikkeling van een Europese rechtsruimte door het stimuleren van justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken.

Welke acties kunnen rekenen op subsidies van het justitieprogramma?

 • Verbetering van de kennis over het Europees recht en beleid
 • Verbetering van de kennis over het Europees recht bij professionals, zoals het materieel recht en het procesrecht
 • Uitvoering en toepassing van instrumenten van de EU in de lidstaten
 • Grensoverschrijdende samenwerking 
 • Verbetering van de samenwerking tussen de rechtsstelsels door grensoverschrijdende ICT-tools

Welke soort acties worden ondersteund?

 • Onderzoeken
 • Opleidingen
 • Acties rond wederzijds leren, samenwerking, bewustmaking en verspreiding

Doelstellingen

 • Justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken
 • Justitiële opleidingen, o.a. taalopleidingen over juridische terminologie
 • Meer eenvoudige toegang tot de rechter voor iedereen 
 • Justitiële samenwerking en misdaadpreventie rond drugsbeleid

 

Budget

Het totaal budget voor het justitieprogramma bedraagt 377,6 miljoen euro.

Begunstigden

Wie komt in aanmerking voor subsidies uit het justitieprogramma?

 • Niet-commerciële organisaties of openbare organisaties (commerciële organisaties hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare organisaties toegang tot het programma)
 • Internationale organisaties

In welk land moet je operationeel zijn om in aanmerking te komen voor het justitieprogramma?

 • EU-lidstaten
 • Landen van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
 • Begunstigde landen van het Instrument voor Pretoetredingssteun
Lees meer
Volg ons