U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > events >

H2O - Het Blauwe Goud als duurzaam systeem

26 januari 2023 09:30 – 11:30
Online

De presentaties én het verslag vind je onderaan op deze webpagina terug.

Op donderdag 26 januari organiseren Minaraad en VLEVA een webinar dat inzoomt op waterbeleid en het belang van een systeembenadering om de uitdagingen inzake watermanagement in de verschillende sectoren aan te pakken.

U krijgt een toelichting van de recente voorstellen van de Europese Commissie voor de herziening van de lijsten van waterverontreinigende stoffen die in oppervlakte- en grondwater strenger moeten worden gecontroleerd, en de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. De voorstellen vormen een belangrijke stap voorwaarts om de schadelijke verontreiniging van het milieu/water uiterlijk tegen 2050 tot nul terug te dringen, dit overeenkomstig de Europese Green Deal.

H2O - Het Blauwe Goud als duurzaam systeem

Vervolgens brengt Dirk Halet (Vlakwa) een inspirerende bijdrage rond systeemdenken in waterbeleid en -management. We sluiten de webinar af met een paneldebat.

Voorafgaand aan deze diepte-sessie over water trakteren we u op een korte sessie waarin u een update krijgt over de prioritaire Europese energie-, klimaat- en milieudossiers door Marjan Decroos (milieu-attaché departement Omgeving/VV EU) en Thomas De Paepe (energie-attaché VEKA/VV EU).

(Her)bekijk de webinar hier

Programma

9.30 u.  Welkom, Ina De Vlieger, Liaisonofficer Energie, Klimaat & Milieu, VLEVA

9.35 u.  Prioriteiten van het Zweedse Voorzitterschap inzake energie, klimaat & milieu, Marjan Decroos en Thomas De Paepe, VV EU

10.05 u. H2O - Het Blauwe Goud als duurzaam systeem

  • 10.05 u. EU-voorstellen rond water binnen het pakket nulvervuiling, duo presentatie door Hans Stielstra, Adjunct-hoofd eenheid Duurzaam zoetwaterbeheer (presenteert in het NL) en Nele Rosenstock, Policy Officer - Water Industry (presenteert in het EN), DG Milieu, Europese Commissie
  • 10.35 u. Water als spiegel voor de gezondheid van onze maatschappij, Dirk Halet, Strategisch Coördinator, Vlakwa
  • 10.50 u. Paneldebat (moderator Jan Verheeke): Hans Stielstra (Europese Commissie), Dirk Halet (Vlakwa), An Maes (Adviseur Milieu, Essenscia Vlaanderen) en Benard De Potter (Waterdirecteur Vlaanderen/VMM) 

11.30 u. Slotwoord, Jan Verheeke, secretaris S.A.R. Minaraad

Vragen?

Ina De Vlieger - E. ina.devlieger@vleva.eu, T. 0476 45 67 80.

Frédéric Cabistan - E. frederic.cabistan@vleva.eu, T. 0477 27 15 95

Jan Verheeke (SAR-Minaraad) - E. jan.verheeke@minaraad.be, T. 02 558 01 36

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons