Home > Milieu > Water > Eu nieuws >

Milieucommissie versterkt bepalingen over hergebruik van water

30 januari 2019 - door Melanie De Caluwé

De milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) wijzigde aanzienlijk het voorstel om het hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie van landbouwgrond te vergemakkelijken.

Op 22 januari stemde ENVI over het ontwerpverslag rond de minimumstandaarden voor hergebruikt water. Het verslag baseert zich op het Commissievoorstel om het hergebruik van behandeld afvalwater te stimuleren en tegelijkertijd een hoog niveau van bescherming van gezondheid en milieu te waarborgen. Het ontwerpverslag werd met grote meerderheid aangenomen (53 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoudingen).

Milieucommissie versterkt bepalingen over hergebruik van water

Minimumstandaarden voor hergebruikt water

De wetgeving definieert minimumkwaliteitsnormen voor teruggewonnen water voor landbouwirrigatie. Daarnaast bevat het verplichtingen voor productie-, distributie- en opslagoperatoren, evenals risicobeheersmaatregelen. Teruggewonnen water zal worden gebruikt om voedselgewassen, verwerkte voedingsgewassen en niet-voedingsgewassen te irrigeren. De Europese Commissie zal moeten beoordelen of teruggewonnen water ook op andere manieren kan gebruikt worden.

De Europarlementsleden vinden dat de lidstaten in de tussentijd mogen toestaan ​​dat teruggewonnen water op andere manieren wordt gebruikt, zoals het hergebruik van industrieel water. Echter; op voorwaarde dat de menselijke gezondheid, dieren en het milieu grondig beschermd worden.

Het voorstel zou uitsluitend van toepassing zijn op water dat wordt hergebruikt voor irrigatie in de landbouwsector voor exploitanten van regeneratie-installaties, waar stedelijk afvalwater wordt behandeld voordat het aan eindgebruikers wordt geleverd.

Het potentieel voor hergebruik van water in 2025 is ongeveer 6,6 miljard m³, vergeleken met de huidige 1,1 miljard m³ per jaar, voegde de rapporteur, mevrouw Bonafè, eraan toe.

Volgende stappen:

Het ontwerpverslag zal in de plenaire vergadering van 11 tot 14 februari in Straatsburg worden besproken.

Lees meer op de ENVI-website

Jouw VLEVA contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons