U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Water > Eu nieuws >

Europese Commissie publiceert nieuw minipakket circulaire economie

27 januari 2017 - door Melanie De Caluwé

Op 26 januari bracht de Europese Commissie (EC) haar voortgangsrapport uit over de implementatie van het pakket circulaire economie dat ze eind 2015 lanceerde. Daarnaast lanceerde ze ook een aantal nieuwe (wetgevende) initiatieven.

Europese Commissie publiceert nieuw minipakket circulaire economie

Wat zit er nu in het minipakket circulaire economie? 

  • Mededeling over de rol van energiewinning uit afval : De mededeling bevat richtsnoeren die de lidstaten moeten helpen de juiste balans te vinden voor de capaciteit van energiewinning uit afval. Het document vestigt de aandacht op de rol van de afvalhiërarchie (met het voorkomen en recycleren van afval bovenaan).  De mededeling wil de lidstaten helpen om hun bijdrage aan de energie-unie te optimaliseren waar nodig/mogelijk aan te sporen om grensoverschrijdende partnerschappen op te zetten. 
  • Het pakket bevat ook een wetgevend voorstel om het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken (BGS-richtlijn).   De EC wil de vervanging van gevaarlijke materialen bevorderen om zo de recyclage van onderdelen winstgevender te maken. De voorgestelde wijzigingen moeten transacties op de tweedehandsmarkt (bv. doorverkoop) en de herstelling van elektrische en elektronische apparatuur nog vereenvoudigen. Er zou hierdoor meer dan 3 000 ton gevaarlijk afval per jaar voorkomen worden.  In de gezondheidssector alleen al kan naar schatting 170 miljoen euro aan kosten worden uitgespaard.
  • Voortgangsrapport: het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die de EC getroffen heeft voor afval, ecologisch ontwerp, voedselverspilling, organische meststoffen, garantie op consumptiegoederen, en innovatie en investering in de circulaire economie.  Volgens het rapport is het concept circulaire economie  geleidelijk aan geïntegreerd in industriële beste praktijken, groene overheidsopdrachten, in de financiering van het cohesiebeleid, en — via nieuwe initiatieven — in de sectoren bouw en water. 
  • Om de overgang naar de circulaire economie concreet te verwezenlijken, roept de Commissie ook het Europees Parlement en de Raad op om de procedure voor de wetgevende voorstellen voor afvalwetgeving af te ronden. 

In 2017 werkt de EC verder aan het actieplan circulaire economie via:

  • een strategie voor kunststoffen en plastics,
  • een toezichtskader voor de circulaire economie 
  • een voorstel voor de bevordering van het hergebruik van water

BRON:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-104_nl.htm

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons