U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Europees Parlement buigt zich over waterdossiers

18 december 2020 - door Celeste Wezenbeek

Het Europees Parlement (EP) heeft formeel bevestigd dat het de actualisering van de drinkwaterrichtlijn, die dateert uit 1998, steunt. Dit ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van leidingwater en de toegang ertoe voor iedereen binnen de EU te vergemakkelijken.

In een resolutie die met grote meerderheid werd aangenomen, roept het Europees Parlement de lidstaten op om tegen uiterlijk 2027 te voldoen aan de voorwaarden die werden gesteld in de kaderrichtlijn water. Via een fitnesscheck werd duidelijk dat er voorlopig nog grote tekortkomingen zijn bij de implementatie van deze richtlijn. MEPs roepen hierbij op om de waterproblematiek te integreren in alle relevante beleidsdomeinen en vraagt de Europese Commissie daarbij om snel en streng op te treden tegen lidstaten in overtreding. In de resolutie wordt voorts benadrukt dat het effect van pesticiden op drinkwater moet verminderen. Daarnaast wordt door het EP ook benadrukt dat waterkracht op een alomvattende mee opgenomen dient te worden, waarbij het evenwicht tussen de voordelen van duurzame energieproductie en de gevolgen ervan voor het milieu gerespecteerd wordt. 

 

Europees Parlement buigt zich over waterdossiers

Maak een account aan

Volg ons