U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Drastische wijziging van voorstel waterhergebruik

30 januari 2019 - door Melanie De Caluwé

Om het hergebruik van stedelijk afvalwater voor irrigatie van landbouwgrond te vergemakkelijken, wijzigde de milieucommissie van het Europees Parlement (ENVI) het voorstel aanzienlijk.

Het ontwerpverslag over de minimumstandaarden voor hergebruikt water werd met grote meerderheid aangenomen: 53 stemmen voor, 1 tegen en 4 onthoudingen. Het verslag baseert zich op het Commissievoorstel om het hergebruik van behandeld afvalwater te stimuleren. En om een hoog niveau van gezondheids- en milieubescherming te waarborgen.

Drastische wijziging van voorstel waterhergebruik

Minimumstandaarden voor hergebruikt water

De wetgeving definieert minimumkwaliteitsnormen voor teruggewonnen water voor landbouwirrigatie. Daarnaast bevat het verplichtingen voor productie-, distributie- en opslagoperatoren, maar ook risicobeheersmaatregelen. Teruggewonnen water wordt gebruikt om voedselgewassen, verwerkte voedingsgewassen en niet-voedingsgewassen te irrigeren. De Europese Commissie beoordeelt nog of teruggewonnen water ook op andere manieren kan gebruikt worden.

Tot dan laten de Europarlementsleden de lidstaten toe om teruggewonnen water - zoals het hergebruik van industrieel water - ook op andere manieren te gebruiken. Op voorwaarde dat de menselijke gezondheid, de dieren en het milieu grondig beschermd worden.

Het voorstel is uitsluitend van toepassing op water dat hergebruikt wordt voor irrigatie in de landbouwsector, en voor exploitanten van regeneratie-installaties waar stedelijk afvalwater wordt behandeld voordat het bij de eindgebruikers komt.

Rapporteur Bonafè voegt daar nog aan toe dat het potentieel waterhergebruik in 2025 ongeveer 6,6 miljard m³ zal zijn, in vergelijking met de huidige 1,1 miljard m³ per jaar.

Volgende stappen:

Het ontwerpverslag is een van de agendapunten op de plenaire vergadering van 11 tot 14 februari in Straatsburg.

Lees meer op de ENVI-website

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons