U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad Milieu neemt conclusies aan rond biodiversiteit

12 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

De Raad Milieu heeft conclusies aangenomen over het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD), het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid en het Protocol van Nagoya inzake toegang en verdeling van voordelen. De conclusies stellen het algemene politieke kader vast voor het onderhandelingsstandpunt van de EU tijdens de 14e vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, die in november 2018 in Egypte zal plaatsvinden.

De milieuministers erkennen in de conclusies dat er een stevige vooruitgang is geboekt om te kunnen voldoen aan een aantal onderdelen van het strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 en aan een aantal Aichi-doelstellingen inzake biodiversiteit. Zij roepen echter op tot meer inspanningen om die doelstellingen volledig te verwezenlijken.

Raad Milieu neemt conclusies aan rond biodiversiteit

De Raad is zeer bezorgd over de hoge risico's waaraan natuurlijke rijkdommen en ecosystemen waarvan de mensheid afhankelijk is, worden blootgesteld. Daarnaast blijft het merendeel van de oorzaken van biodiversiteitsverlies toenemen, zoals habitatverlies en -wijzigingen, bodemdegradatie, klimaatverandering, invasieve uitheemse soorten, verontreiniging van het terrestrische en mariene milieu, en het niet-duurzaam gebruik van biodiversiteit. De milieuministers moedigen daarom de Commissie en de lidstaten aan om alles in het werk te stellen om de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020 en de nationale biodiversiteitsstrategieën en -actieplannen uit te voeren.

De Raad heeft een ambitieus strategisch plan voor biodiversiteit na 2020 voor ogen. Dit plan moet een overkoepelend  kader op het niveau van de VN bevatten, waarbij alle belanghebbenden worden betrokken en waarin wordt toegewerkt naar de Biodiversiteitsvisie 2050. Het kader moet biodiversiteit en ecosysteemdiensten hoog op de politieke agenda plaatsen en de uitvoering versterken van het Verdrag inzake biologische diversiteit en de protocollen daarbij, alsook van de andere multilaterale milieuovereenkomsten en de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen inzake biodiversiteit. De milieuministers wijzen verder op de noodzaak om in 2020 een biodiversiteitstop op het niveau van de staatshoofden/regeringsleiders bijeen te roepen om de politieke zichtbaarheid van biodiversiteit en haar cruciale bijdrage tot de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling te versterken.

De Raad is ingenomen met het initiatief van de regering van de Arabische Republiek Egypte om in november 2018 als gastheer op te treden voor een high level bijeenkomst waarbij de deelnemers van gedachten kunnen wisselen over het integreren van biodiversiteit in de sectoren energie en mijnbouw, infrastructuur, productie en verwerking, alsmede in de gezondheidszorg.

Meer lezen? 

Conclusies van de Raad

Natuur en biodiversiteit: website Europese Commissie 

Bron

De Raad

Maak een account aan

Volg ons