U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten nemen voortouw inzake biodiversiteit

23 december 2019 - door Celeste Wezenbeek
  • De Raad vraagt EU-biodiversiteits­strategie voor 2030 als kernstuk van de Europese Green Deal.

  • De lidstaten zijn vastbesloten om biodiversiteit te integreren in alle relevante beleidsmaatregelen van de EU.

  • De Raad zal hierop terugkomen bij het bepalen van een Europees standpunt voor de onderhandelingen tijdens de VN-conferentie over biodiversiteit.

Lidstaten nemen voortouw inzake biodiversiteit

Op de raad milieu hebben de lidstaten aangegeven intensiever te gaan samenwerken om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. De creatie van een mondiaal kader na 2020 moet de ecosystemen beter kunnen beschermen. Ook verzoekt de Raad de commissie om zo snel mogelijk een ambitieuze, realistische en coherente EU-biodiversiteits­strategie voor 2030 te ontwikkelen. Die dient als kernstuk voor de Europese Green Deal. Belangrijk daarbij is de opname van nationale actieplannen. 

Huidige toestand

De raad neemt nota van de huidige toestand van de natuur. Een miljoen soorten wordt met uitsterven bedreigd. En menselijke activiteiten hebben een verwoestende impact op land, oceanen en bossen. Daarom vraagt de raad extra aandacht voor het verlies in biodiversiteit dat onterecht te weinig belangstelling krijgt. 

Integratie

De lidstaten zijn ook vastbesloten om biodiversiteit te integreren in alle relevante beleidsmaatregelen van de EU, waaronder het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Ze benadrukten dat subsidies die schadelijk zijn voor de biodiversiteit moeten verdwijnen. En, dat de evaluatie van de uitvoering en de verantwoordings­plicht van natuur- en biodiversiteits­beleidslijnen, -maatregelen en -verbintenissen versterkt moet worden. 

Ook roept de raad op biodiversiteit coherent te integreren in het ontwerp en de uitvoering van het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 , het gemeenschappelijk visserijbeleid en het actieplan voor de circulaire economie. Daarnaast dient biodiversiteit een prominente plaats te krijgen in toekomstige initiatieven zoals het 8e milieuactieprogramma en het klimaatpact.

CBD COP15

De raad zal hierop terugkomen bij het bepalen van een Europees standpunt voor de onderhandelingen tijdens de VN-conferentie over biodiversiteit (CBD COP15) in oktober in het Chinese Kunming. Deze cruciale conferentie moet resulteren in een akkoord over een mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020.

Meer lezen?

Strategische agenda aangenomen door de Europese Raad op 20 juni 2019

Maak een account aan

Volg ons