U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Lidstaten houden informele bijeenkomst over biodiversiteit

05 oktober 2020 - door Celeste Wezenbeek

Eind vorige week hielden de lidstaten een informele bijeenkomst over biodiversiteit. Het doel was om de besluiten van de EU-Raad op 23 oktober voor te bereiden. Daarbij werd opnieuw uiting gegeven aan de grote bezorgdheid over het wereldwijde verlies aan biodiversiteit en de huidige toestand van de natuur in de Europese Unie. Deze conclusies zullen, zodra ze geformaliseerd zijn, een aanvulling vormen op de conclusies die de Raad Milieu van de EU in december 2019 heeft aangenomen. Dit met oog op het Europese standpunt voor de COP15 die zal plaatsvinden in mei 2021. 

Conclusies

De lidstaten hebben de voorlopige lessen die uit de Covid-19-epidemie zijn getrokken besproken. Hierbij lag de focus op hoe toekomstige pandemieën kunnen vermeden worden door een sterk natuurbeschermingsbeleid. Zij wisselden ook van gedachten over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, dit wordt beschouwd als een van de belangrijkste initiatieven van de Europese Green Deal. Daarnaast was er eensgezindheid over de mondiale voortrekkersrol die de EU op zich zal nemen in het kader van de wereldwijde strijd tegen biodiversiteitsverlies. 

Het beschermen van de natuur en het beperken van het verlies aan biodiversiteit zal in verschillende beleidsdomeinen terugkomen. Naast de Farm to Fork en de biodiversiteitsstrategie 2030 zal deze problematiek ook aandacht krijgen in de strategie voor duurzame chemische stoffen en het actieplan voor nulvervuiling. 

Deze ministeriële bijeenkomst viel samen met de VN-biodiversiteitstop, die werd georganiseerd om wereldwijde actie te versnellen. Hierbij hebben de Europese Unie en leiders van verschillende andere landen op het virtuele Nature Finance Forum hun steun uitgesproken voor de, op wetenschap gebaseerde doelstelling, om tegen 2030 30% van de land- en zeegebieden in de wereld te beschermen.

Lidstaten houden informele bijeenkomst over biodiversiteit

Maak een account aan

Volg ons