U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: herziening van Europese wetgeving inzake bestuivers

21 maart 2022 - door Celeste Wezenbeek

Het EU-initiatief inzake bestuivers was een eerste reactie op de sterke achteruitgang van bestuivende insecten in Europa. De Commissie zal nu het initiatief herzien en zorgen voor ondersteunende instrumenten en maatregelen om de belangrijkste oorzaken van deze achteruitgang aan te pakken. Dit initiatief zal bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van de Europese Green Deal om de achteruitgang van bestuivers tegen 2030 om te buigen en ervoor te zorgen dat zij hun voor de natuur en de mens essentiële taak kunnen blijven vervullen.

Geef hier je feedback tot 9 juni

 

Jouw stem in Europa: herziening van Europese wetgeving inzake bestuivers

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons