U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europese ministers erkennen nood aan bescherming biodiversiteit en klimaat

29 mei 2019 - door Stagiair

De milieuministers van de EU bespraken tijdens hun informele bijeenkomst in Boekarest het rapport van het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten (IPBES). Dit rapport toonde aan dat de biodiversiteit overal ter wereld op instorten staat. 

  • Verlies van biodiversiteit stond op de agenda van de milieuministers. 
  • Om verschillende doelstellingen te behalen, moet de EU het verlies van biodiversiteit goed aanpakken.
  • Er is nood aan een snelle verbetering van de implementatie van bestaande instrumenten. 
Europese ministers erkennen nood aan bescherming biodiversiteit en klimaat

Het was eurocommissaris Karmenu Vella, verantwoordelijk voor milieu, maritieme zaken en visserij, die het onderwerp op de agenda zette. Na de bijeenkomst was de boodschap duidelijk: “De klimaatverandering en de instorting van de biodiversiteit zijn onderling verbonden mondiale uitdagingen. Gezien de waardevolle ecosysteemdiensten die door biodiversiteit worden geleverd, moet de EU dit dan ook met de grootste aandacht behandelen en dat in het belang van de toekomst van de planeet." 

Uit het IPBES-rapport blijkt dat heel wat soorten op Europees en nationaal niveau verdwijnen. De milieuministers erkennen dat hier iets aan gedaan moet worden. “Als we er niet in slagen het lot van biodiversiteit en ecosystemen te veranderen, zal het bereiken van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de doelstellingen van duurzame ontwikkeling slechts een illusie zijn", aldus Karmenu Vella. 

De milieuministers beseffen bovendien dat een snelle verbetering van de implementatie van bestaande instrumenten, zoals de maatregelen in de EU-biodiversiteitsstrategie, het natuuractieplan en het EU-initiatief rond bestuivers vereist is. Tot slot begreep men de noodzaak voor de EU om een ​​circulaire economie en een echt duurzaam landbouw- en voedselbeleid te ontwikkelen

Maak een account aan

Volg ons