U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europees Parlement vraagt bindende doelstellingen voor biodiversiteit

20 januari 2020 - door Celeste Wezenbeek
  • Om het verlies van biodiversiteit te stoppen, vraagt het Europees Parlement in een resolutie, wettelijk bindende doelstellingen.

  • Europarlementsleden onderstrepen ook de behoefte aan meer duurzame land- en bosbouwmethoden. 

  • Verwacht wordt dat COP 15 een post-2020 mondiaal biodiversiteitskader zal aannemen dat de koers van de biodiversiteit bepaalt voor de komende 10 jaar en daarna.

Europarlementsleden willen dat de aanstaande wereldwijde conferentie over biodiversiteit overeenstemming bereikt over wettelijk bindende doelstellingen, naar analogie met de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering.

Europees Parlement vraagt bindende doelstellingen voor biodiversiteit

Om het verlies van biodiversiteit te stoppen, vraagt het Europees Parlement in een resolutie, wettelijk bindende doelstellingen. Tijdlijnen, prestatie-indicatoren en rapportagemechanismen moeten hierbij garantie bieden op naleving. 

De resolutie is het resultaat van een compromis tussen de EVP, S&D, Renew Europe, Groenen / EFA, ECR en GUE / NGL. 

EU must lead the way

Het Parlement wil dat de komende EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 ervoor zorgt dat de EU het goede voorbeeld geeft

  • Door ervoor te zorgen dat ten minste 30% van het EU-grondgebied uit natuurlijke gebieden bestaat. 

  • Door aangetaste ecosystemen tegen 2030 te herstellen.

  • Door biodiversiteitsdoelstellingen te implementeren in alle andere EU wetgeving. 

  • Door minimaal 10% van het langetermijnbudget voor 2021-2027 te reserveren voor inspanningen om de biodiversiteit te verbeteren.

Europarlementsleden onderstrepen ook de behoefte aan meer duurzame land- en bosbouwmethoden, waaronder bindende Europese streefdoelen voor het gebruik van pesticiden.

Verwacht wordt dat COP 15 een post-2020 mondiaal biodiversiteitskader zal aannemen dat de koers van de biodiversiteit bepaalt voor de komende 10 jaar en daarna.

Lees meer

Persbericht EP

 

Maak een account aan

Volg ons