U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

ENVI commissie buigt zich over Europees plan ter bestrijding van wereldwijde ontbossing

06 september 2019 - door Stagiair

De ENVI commissie van het Europees Parlement was ingenomen met het actiekader dat de Europese Commissie heeft gepresenteerd in het kader van de strijd tegen wereldwijde ontbossing.

  • De Europese Commissie zal een conferentie houden over het bosbeleid van de EU.
  • Er komt meer onderzoek naar ontbossing.
  • De EC test regelgeving uit.

De bosbranden in het Amazondewoud laten zien wat er op het spel staat zei Pascal Canfin, voorzitter van de commissie.

ENVI commissie buigt zich over Europees plan ter bestrijding van wereldwijde ontbossing

De Commissie kondigde aan dat ze op 22 en 23 januari een conferentie zal houden over bosbeleid van de Europese Unie. Daarnaast is de EU ook begonnen met het werken aan het multi-stakeholder platform over ontbossing, aantasting van bossen en bosproductie. Ook zijn er besprekingen gestart met het Joint Research Centre om meer onderzoek te voeren naar ontbossing. Veel leden van het Europees Parlement hebben opgeroepen tot regulering van invoer die gerelateerd is aan ontbossing. Mevrouw Schomaker antwoordde: "We hebben haalbaarheidsstudies gedaan naar het type regelgeving, maar de vraag is of sectorspecifieke maatregelen of een eerder alomvattende aanpak hier het meest doeltreffend is. We hebben ambitieuze wetgeving nodig, maar wel wetgeving die door exploitanten kan worden gehandhaafd. Dat is de reden dat we zullen evalueren welke regelgeving in deze nuttig kan zijn. “ Na instemming van de fracties, zal de milieucommissie een rapport opstellen, kondigde Pascal Canfin aan.

 

Maak een account aan

Volg ons