U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EESC bezorgd over financiering voor biodiversiteitsstrategie 2030

12 oktober 2020 - door Celeste Wezenbeek

De biodiversiteitsstrategie 2030 stelt dat ten minste 30 % van het Europese grondgebied en de Europese zeeën beschermd dient te worden, waarvan nog eens 10 % strikt wordt beschermd, en ten minste 10 % van de landbouwgrond bestemd is voor landschappen met een hoge biodiversiteitswaarde. Echter volgens het Europese Economische en Sociaal comité (EESC) ontbreekt deze ambitie de nodige financiële middelen. Noch in het Europees herstelplan, noch in het ontwerp van het meerjarig financieel kader voor 2021-2027 is sprake van een volledige, doeltreffende en coherente integratie van de biodiversiteit, aldus het EESC.  Zij ziet dit als een verontrustend teken van een nieuwe kloof tussen woorden en daden. Er wordt gesproken over de vrijmaking van 20 miljard euro per jaar, maar er wordt niet vermeld hoe deze begroting moet worden gedekt. Het EESC is net als de Rekenkamer van mening dat de bescherming van de biodiversiteit gefinancierd moet worden door landbouwers en boseigenaren, en is daarom voorstander van een aparte financieringslijn op Europees niveau.

EESC bezorgd over financiering voor biodiversiteitsstrategie 2030

Maak een account aan

Volg ons