U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Biodiversiteit in de wereld: een huidige stand van zaken

25 februari 2019 - door Stagiair

De commissie voor ‘genetic resources for food and agriculture’ van de food and agriculture organisation (FAO) van de Verenigde Naties bracht een rapport uit over biodiversiteit.

Dit rapport presenteert de eerste globale beoordeling van biodiversiteit voor voedsel en landbouw. Het is een aanvulling op andere internationale verslagen die zijn opgesteld onder toezicht van deze commissie.

Biodiversiteit in de wereld: een huidige stand van zaken

De State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture (SoW-BFA) gaat in op het duurzame gebruik, de ontwikkeling en het behoud van BFA wereldwijd. Onder BFA verstaat men de diversiteit van dieren, planten en micro-organismen. Dit op het niveau van genen, soorten en ecosystemen die structuren, functies en processen ondersteunen in en rond productiesystemen en voorzien in voedsel en niet-voedsel landbouwproducten.

Het rapport concludeerde dat BFA en de ecosysteemdiensten die het ondersteunt fundamenteel zijn voor de productiviteit van voedsel- en landbouwsystemen en het in stand houden en verbeteren van levensonderhoud over de hele wereld.

Toch worden BFA-ecosystemen aan een alarmerend tempo geërodeerd waardoor dringend nood is aan actie en langetermijn-engagement. Dit vereist de betrokkenheid van belanghebbenden op alle niveaus. Zowel nationaal als internationaal zullen regeringen concrete stappen moeten zetten. Men dient ook overweging te geven aan de manier waarop de internationale gemeenschap effectiever kan optreden in het beheer van alle componenten van biodiversiteit in het belang van een duurzamer voedsel- en landbouwbeleid.

De commissie benadrukte dat het rapport gebaseerd is op informatie uit verschillende landen, thematische studies en internationale organisaties. Daarnaast concentreert het rapport zich op zowel op interacties tussen sectoren als sectoroverschrijdende aangelegenheden.

Lees hier het volledige rapport.

Bron: mededeling van het FAO.

Maak een account aan

Volg ons