U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > lucht > eu nieuws >

Raadconclusies luchtkwaliteit

08 maart 2020 - door Ina De Vlieger

Op 5 maart hebben de Europese milieuministers hun bezorgdheid geuit over de gevolgen van de luchtvervuiling voor de menselijke gezondheid en het milieu.  Luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor 400.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in de EU.

Raadconclusies luchtkwaliteit

De raadsconclusies zijn bedoeld als leidraad voor de Commissie bij de herziening van de grenswaarden in het kader van de European Green Deal, die gericht is op een nulvervuiling. De Raad benadrukt dat het van belang is te streven naar aanpassing aan de door de WHO aanbevolen waarden, met name de gemiddelde blootstellingsindex. Sommige lidstaten waaronder Nederland en Oostenrijk hadden verder willen gaan om de EU proactiever te maken, maar er kon geen unanimiteit worden bereikt.

Voornaamste standpunten milieuraad

  • De luchtkwaliteitsnormen zijn doeltreffend geweest en blijven van essentieel belang om de gezondheid van de burgers te beschermen. Wel is er in de wetgeving ruimte voor verbetering, om in de hele EU een goede luchtkwaliteit te waarborgen. De Raad is ingenomen met de doelstelling van de Commissie, zoals vermeld in de Europese Green Deal, om verontreiniging verder aan te pakken via preventieve en corrigerende maatregelen, onder meer door een herziening van luchtkwaliteitsnormen.
  • Er is samenhang nodig tussen schoneluchtbeleid en andere relevante beleidsterreinen. Dat betekent dat de luchtkwaliteitsdoelen volledig moeten worden meegenomen in de EU-wetgeving voor emissiebronnen en in nieuwe initiatieven in het kader van de Europese Green Deal. Dit moet onder meer voor slimme mobiliteit, slimme sectorintegratie, hernieuwbare energie, renovatie van gebouwen, woning­verwarming, landbouw en industrie.
  • De Raad is verheugd dat de Commissie verdere actie wil ondernemen voor emissieloze mobiliteit en de strengere emissienormen voor benzine- en dieselvoertuigen, waarbij rekening wordt gehouden met nog niet gereguleerde verontreinigende stoffen.  Ook een warm onthaal voor EC-acties om de emissies van het vervoer over zee te verminderen en de luchtkwaliteit in havens en in de omgeving van luchthavens te verbeteren.
  • De Raad benadrukt het belang van prioritering en gebruik van beschikbare financiering voor verbetering van de luchtkwaliteit en stelt voor om de gezamenlijke voordelen van de klimaatdoelstellingen en de luchtkwaliteit te gebruiken om particuliere investeringen te werven.

Bron en meer lezen

Geschiktheidscontrole richtlijnen luchtkwaliteit
Raadsconclusies verbetering van de luchtkwaliteit, 5 maart 2020
EU-vooruitzichten voor schone lucht, 30 januari 2019
Persbericht Raad, 5 maart 2020, Air quality: Council adopts conclusions

Maak een account aan

Volg ons