U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Events >

Renewable energy developments and EU Nature legislation

19 september 2018 09:30 – 16:45
Zaal VMA3, Rue van Maerlant 2, Europees Comité van de Regio's

Het Europees Comité van de Regio's organiseert samen met de Europese Commissie (EC) een conferentie in het kader van het gezamenlijk technisch platform voor samenwerking op milieugebied (Technical Platform for Cooperation on the Environment). Het evenement is ter bevordering van een betere en effectievere tenuitvoerlegging van de EU-vogel- en habitatrichtlijnen (Nature Directives) met betrekking tot de ontwikkelingen in de sector hernieuwbare energie.

Renewable energy developments and EU Nature legislation

De conferentie zal hulpmiddelen en slimme benaderingen presenteren die LRA's kunnen helpen hun doelstellingen voor hernieuwbare energie te behalen in overeenstemming met de EU-natuurrichtlijnen. En dit op een duurzame manier, zonder schade toe te brengen aan hoogwaardige natuurgebieden en vooral Natura 2000-gebieden.

Het evenement geeft een overzicht van de wettelijke vereisten van de bovengenoemde richtlijnen - met name de stapsgewijze vergunningsprocedure van de artikelen 6.3 en 6.4 van de Habitatrichtlijn - en zal de gevolgen beoordelen van projecten die een negatieve impact kunnen hebben op Natura 2000 sites. Het zal ook informatie verschaffen over de mogelijke beperkende maatregelen die kunnen worden genomen om deze effecten te voorkomen, of op zijn minst te minimaliseren.

De besprekingen zullen worden toegespitst op de twee onlangs door de Europese Commissie uitgebrachte richtsnoeren: "De vereisten voor waterkracht in relatie tot natuurwetgeving van de EU" en "Infrastructuur voor energieoverdracht en EU-natuurwetgeving". Relevante elementen uit de richtsnoer van 2011 "Ontwikkelingen op het gebied van windenergie en Natura 2000", die momenteel worden bijgewerkt, zullen ook worden gepresenteerd.

Deelnemers kunnen spreken en luisteren in: EN / FR / DE 

Voor de ontwerpagenda klik je hier. 

Registraties open tot 20 juli 2018.

Meer informatie

Technical Platform for Cooperation on Environment 

Bij vragen contacteer http://enve@cor.europa.eu

Maak een account aan

Volg ons