U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Waarschuwingslichten op rood voor biodiversiteit en klimaatdoelstellingen

10 december 2019 - door Ina De Vlieger

Het Europees Milieuagentschap (EEA) waarschuwt dat de EU haar 2020-milieudoelstellingen en 2030-klimaatdoelstellingen niet zal halen als we niet snel en daadkrachtig optreden. Dit blijkt uit het vijfjaarlijkse verslag over de toestand van het milieu in Europa (SOER 2020, 4 december 2019).

  • Dit rapport is een solide en actuele bron van kennis die als leidraad kan dienen bij de besprekingen over het toekomstige Europese milieu- en klimaatbeleid. Ook doet het dienst als voorlichting van de EU-burger.
  • Er is nood aan een transformatie van maatschappelijke systemen die bijdragen aan de druk op het milieu en het klimaat en de gevolgen ervan voor de gezondheid. Belangrijke maatschappelijke systemen zijn enerzijds technologieën en productieprocessen, en anderzijds consumptiepatronen en levensstijlen.
Waarschuwingslichten op rood voor biodiversiteit en klimaatdoelstellingen

Europe’s environment is at a tipping point. We have a narrow window of opportunity in the next decade to scale up measures to protect nature, lessen the impacts of climate change and radically reduce our consumption of natural resources’, Hans Bruyninckx, EEA Executive Director.

Biodiversiteit en natuur in 2020 en 2030

Volgens het EEA blijft de vooruitgang op het gebied van de bescherming en het behoud van de biodiversiteit en de natuur in Europa ontmoedigend. Van de 13 specifieke strategische doelstellingen die voor 2020 zijn vastgesteld, zullen er waarschijnlijk slechts twee worden bereikt: de aanwijzing van beschermde mariene en terrestrische gebieden. 

Als de huidige trends zich doorzetten, zal de natuur in 2030 verder achteruitgaan. Ook de lucht-, water- en bodemvervuiling gaan door.

Wat met de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en 2050?

Het EEA merkt op dat Europa erin geslaagd is haar broeikasgasemissies tussen 1990 en 2017 met 22% terug te dringen. De huidige trends geven aan dat de vooruitgang op gebieden als de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, industriële emissies, afvalproductie, de verbetering van de energie-efficiëntie en het aandeel van hernieuwbare energie vertraagt. Het huidige tempo van de vooruitgang is niet voldoende om de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. 

Een overzichtstabel met de resultaten vind je in de SOER 2020 Samenvatting op pagina 9.

Nood aan duurzaamheidstransities in systemen

De roept tot fundamentele duurzaamheidstransities in de systemen die de Europese economie en het moderne sociale leven vormgeven is niet nieuw.  Deze systemen zijn de energie-, mobiliteits-, huisvestings- en voedselsystemen.

Volgens het SOER 2020 rapport moet de nadruk liggen op het opschalen, versnellen, stroomlijnen en implementeren van de vele, reeds bestaande, oplossingen en innovaties op zowel technologisch als sociaal gebied. Bovendien moeten we extra onderzoek en ontwikkeling stimuleren, gedragsveranderingen op gang brengen en luisteren naar burgers en ze betrekken bij de noodzakelijke veranderingen.

The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe (SOER 2020), EEA (4 December 2019)
 

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons