U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

MEPs pleiten voor wetgeving dat alle luchtverontreinigende stoffen bevat

15 maart 2021 - door Stagiair

De MEPs van de milieucommissie vragen voor betere handhaving van de bestaande wetgeving over luchtkwaliteit en voor nieuwe standaarden voor niet-gereguleerde luchtverontreinigende stoffen. In een resolutie pleiten ze voor:

  • Betere naleving van de bestaande wetgeving
  • Regulering van alle luchtverontreinigende stoffen waarvan de nadelige effecten op gezondheid en milieu zijn aangetoond
  • Een beter monitoringsproces
  • Publieke bewustmaking

Volgens de parlementsleden zijn de twee bestaande richtlijnen over de luchtkwaliteit waardevol omdat ze gemeenschappelijke Europese normen vaststellen en zorgen voor informatie-uitwisseling, maar de reikwijdte moet volgens de parlementsleden aanzienlijk uitgebreid worden.

MEPs pleiten voor wetgeving dat alle luchtverontreinigende stoffen bevat

De ontwerp-resolutie

De parlementsleden zijn van mening dat de twee richtlijnen slecht gedeeltelijk effectief zijn geweest bij het verminderen van luchtvervuiling en het beperken van de nadelige gevolgen voor de gezondheid, de kwaliteit van leven en het milieu. Bovendien wijzen ze erop dat een groot aantal lidstaten nog steeds niet volledig voldoet aan de normen die van kracht zijn. Dit ondanks de talrijke inbreukprocedures opgestart door de Europese Commissie. De parlementsleden verzoeken daarom de lidstaten en de Commissie om maatregelen te nemen om de naleving van bestaande normen te verbeteren.

De MEPs verwelkomen de herziening van de standaarden voor luchtkwaliteit in het kader van de Europese Green Deal tijdens het derde kwartaal van 2022, maar ze benadrukken dat er eerst een zorgvuldige evaluatie van de nieuwe WHO-normen nodig is om te beslissen of de EU-normen in overeenstemming moeten worden gebracht met die van de WHO.

Vervolgens stellen de parlementsleden dat de richtlijnen ook betrekking moeten hebben op niet-gereguleerde luchtverontreinigende stoffen waarvan de nadelige effecten op gezondheid en milieu zijn aangetoond, zoals ultrafijne deeltjes, zwarte koolstof, kwik en ammoniak. Daarom vragen ze aan de Commissie om een monitoringlijst op te stellen voor stoffen en verbindingen die om gezondheidsredenen aanleiding geven tot publieke of wetenschappelijke bezorgdheid, zoals microplastics.

 

Volgende stappen

Op 24 en 25 maart zal er in het Europees Parlement over de ontwerp-resolutie gestemd worden.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons