U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Europees Parlement keurt resolutie over luchtkwaliteit goed

29 maart 2021 - door Stagiair

Het is tijd dat lidstaten de wetgeving inzake luchtkwaliteit naleven en meer doen om luchtverontreiniging tegen te gaan volgens het Europees Parlement. In een resolutie over de uitvoering van de richtlijnen inzake luchtkwaliteit (aangenomen met 425 stemmen voor, 109 stemmen tegen en 153 onthoudingen) pleiten de parlementsleden voor: 

  • Naleving van bestaande wetgeving 
  • Afstemming van luchtkwaliteitsnormen op WHO-normen
  • Betrekking van niet-gereguleerde luchtverontreinigende stoffen
  • Afmeting van luchtkwaliteit op geschikte locaties
  • Maatregelen om lidstaten te ondersteunen
Europees Parlement keurt resolutie over luchtkwaliteit goed

Het standpunt van het Parlement

In de resolutie roept het Parlement de Commissie op in actie te komen om de naleving van de bestaande wetgeving te verbeteren. Een groot aantal lidstaten leeft de huidige luchtkwaliteitsnormen nog altijd niet volledig na en neemt onvoldoende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en de overschrijdingen tot een minimum te beperken. Zelfs nadat de Commissie inbreukprocedures had ingeleid en er gerechtelijke bevelen waren uitgevaardigd om de richtlijnen na te leven.

Daarnaast zijn de parlementsleden wel tevreden met de herziening van de luchtkwaliteitsnormen, die zal plaatsvinden in het derde kwartaal van 2022, zoals voorgesteld door de Commissie. De huidige richtlijnen zijn echter gebaseerd op luchtkwaliteitsnormen die inmiddels vijftien tot twintig jaar oud zijn, sommige daarvan zijn veel minder streng dan de huidige richtsnoeren van de WHO.

Vervolgens moeten de herziene normen volgens de parlementsleden ook betrekking hebben op andere niet-gereguleerde luchtverontreinigende stoffen met een bewezen negatief effect op de gezondheid en het milieu zoals ultrafijne deeltjes, zwarte koolstof, kwik en ammoniak.

Als laatste wordt de Commissie verzocht maatregelen voor te stellen om de lidstaten te ondersteunen bij het investeren en versterken van monitoringsnetwerken, de aanleg van meetstations, het opleiden en aanwerven van specialisten en analisten, ofwel steun te bieden voor strengere toezichts- en monitoringsprocedures. 

Lees de resolutie hier. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons