U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

EU27 komen na de zomer samen over ‘fit for 55’

26 mei 2021 - door Celeste Wezenbeek

De staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 hebben in een korte conclusies beslist om na de zomer terug te komen op het klimaatvraagstuk en de Europese ambities. Het is nu uitkijken naar de lancering van het ‘fit for 55’-pakket, dat voorlopig gepland staat voor 14 juli.

In de conclusies wordt de Commissie verzocht “snel met een wetgevingspakket te komen, dit in combinatie met een diepgaand onderzoek naar de ecologische, economische en sociale effecten op het niveau van de lidstaten". Door de ontwerpconclusies te wijzigen, besloten de leiders onder meer de verwijzing naar de komende herziening van de EU-verordening inzake de verdeling van de inspanningen te schrappen. Een herziening die is voorzien in het "Fit for 55"-pakket. Dit kan ongetwijfeld een manier zijn om een impasse te voorkomen, gezien de verdeeldheid tussen de EU landen over deze herziening. 

 

 

EU27 komen na de zomer samen over ‘fit for 55’

Hoewel niet vermeld in de conclusies van de Europese Raad, hebben de EU27 ook gedebatteerd over de herziening van de EU-regeling voor de emissiehandel (ETS)

  • Von Der Leyen benadrukte dat het huidige ETS een "zeer goed functionerend systeem" is voor de industrie en de energieproductie. In plaats van de regeling uit te breiden met wegvervoer en gebouwen, is het de bedoeling "een eigen afzonderlijk emissiehandelssysteem te creëren”. 
  • De voormalige Duitse minister drong er ook op aan dat de herziening van het ETS "sociaal rechtvaardig" moet zijn.

 

Conclusies Europese Raad, 24‑25 mei 2021 (Klimaatverandering op blz. 2)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons