U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

EU zet stap voorwaarts in milieuvriendelijker meststoffenbeleid

12 december 2018 - door Melanie De Caluwé

De ambassadeurs van de Europese Unie (EU) kwamen vandaag tot een akkoord met het Europees Parlement over nieuwe handelsregels van bemestingsproducten in de EU.

Met de nieuwe verordening worden de normen voor meststoffen uit organische of secondaire grondstoffen uit de EU geharmoniseerd, wat nieuwe mogelijkheden opent voor een grootschalige productie ervan. Daarnaast bevat de verordening geharmoniseerde maxima voor een reeks van verontreinigende stoffen (contaminanten) in minerale meststoffen.

EU zet stap voorwaarts in milieuvriendelijker meststoffenbeleid

Richting een nieuwe meststoffenverordening

Volgens de ontwerpverordening moeten bemestings­producten uit de EU met "CE-markering" aan een aantal voorschriften voldoen om in het vrije verkeer van de interne markt te kunnen worden gebracht. Die voorschriften hebben onder meer betrekking op bindende maxima voor contaminanten, op het gebruik van duidelijk omschreven bestanddelen­categorieën en op etiketterings­voorschriften. Producenten van meststoffen zonder CE-markering kunnen hun producten nog altijd op de eigen, nationale markt afzetten.

De nieuwe verordening komt in de plaats van de huidige meststoffen­verordening van 2003 en heeft betrekking op alle soorten meststoffen (minerale en biologische meststoffen, bodem­verbeteraars, groeistoffen, enz.).

De verordening wordt 3 jaar na inwerkingtreding van toepassing.

Volgende stappen

De ontwerpverordening moet formeel worden aangenomen door het Europees Parlement en de Raad, en treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking in het Publicatieblad van de EU.

Achtergrond

Bemestingsproducten worden in de landbouw gebruikt ter bevordering van de plantengroei.

De Commissie heeft haar voorstel in maart 2016 gediend als onderdeel van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Een van de voornaamste doelstellingen daarvan is grootschalige meststoffen­productie op basis van organische of secundaire grondstoffen uit de EU te stimuleren, waarbij afvalstoffen overeenkomstig het model van de circulaire economie worden omgezet in nutriënten voor gewassen. Lees hier het voorstel van de Europese Commissie.

Bron

Persbericht Raad

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons