U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

ENVI verhoogt ambitie verordening over batterijen en batterijafval

14 februari 2022 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement heeft het voorstel voor een EU-verordening voor batterijen en batterijafval aanzienlijk aangescherpt. 

  • Strengere eisen voor duurzaamheid, prestaties en etikettering
  • Passend zorgvuldigheidsbeleid voor de waardeketen van batterijbedrijven
  • Strengere doelstellingen voor afvalinzameling, recyclingefficiëntie en terugwinning van materiaal

Het gewijzigde verslag van Simona Bonafè (S&D, Italië) is op 10 februari aangenomen met 74 stemmen voor en 8 stemmen tegen, bij 5 onthoudingen.

ENVI verhoogt ambitie verordening over batterijen en batterijafval

Overzicht belangrijke ENVI-standpunten

De EP-leden steunen strengere afvalinzamelingsdoelstellingen voor draagbare batterijen (70% tegen 2025, tegenover 65% in het voorstel van de Commissie, en 80% tegen 2030, tegenover 70%).

Daarnaast worden minimum inzamelingspercentages ingevoerd voor batterijen voor licht vervoer (75% tegen 2025 en 85% tegen 2030).
Voor de Europarlementariërs zouden alle afgedankte autobatterijen, industriële batterijen en batterijen van elektrische voertuigen moeten worden ingezameld.

De MEPs zijn voorstander van het vermelden en etiketteren van de koolstofvoetafdruk, een maximale koolstofvoetafdruk over de hele levenscyclus van batterijen en minimumniveaus van kobalt, lood, lithium of nikkel uit afval in nieuwe batterijen.

Tegen 2024 moeten draagbare batterijen, zoals die in smartphones, en batterijen voor licht transport zo ontworpen zijn dat consumenten of onafhankelijke operatoren ze gemakkelijk en veilig kunnen verwijderen of vervangen, zeggen de Europarlementariërs.

Ze benadrukken ook dat moet worden onderzocht of het haalbaar is om normen in te voeren voor gemeenschappelijke opladers voor verschillende oplaadbare batterijen.

Verder willen ze dat alle marktdeelnemers die batterijen op de EU-markt brengen, voldoen aan de eisen over risicobeheer in verband met de inkoop, verwerking en verhandeling van grondstoffen, chemische stoffen en secundaire grondstoffen. Zij dringen er ook op aan dat de batterij-industrie zich in de hele waardeketen houdt aan internationaal erkende zorgvuldigheidsnormen.

Volgende stappen

  • 9 maart: EP-debat over het verslag houden tijdens plenaire vergadering
  • 17 maart: Raad Milieu. Het Franse voorzitterschap hoopt dat de lidstaten dan tot een akkoord komen
  • Zodra de Raad en het EP hun standpunt over het voorstel hebben bepaald, gaan informele onderhandelingen (trialogen) van start om tot een akkoord te komen

Context

Het voorstel heeft tot doel de circulaire economie te stimuleren door de hele levenscyclus van batterijen te bestrijken en de strategische autonomie van de EU te bevorderen door een echte Europese markt voor duurzame batterijen te ontwikkelen.

Bron en meer lezen: EP-nieuwsbericht 20/2/2022, MEPs want to strengthen new EU rules for design, production and disposal of batteries

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons