U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Commissievoorstel: nieuw regelgevend kader batterijen

21 december 2020 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie presenteert een nieuw regelgevend kader voor batterijen en afgedankte accu’s. Dit voorstel voor EU-wetgeving is erop gericht de schadelijke gevolgen van batterijen voor het milieu tot een minimum te beperken. De regels hebben betrekking op hun volledige levenscyclus, van ontwerp & productie tot hergebruik & recycling.

  • Eerste initiatief binnen het EU-Actieplan Circulaire Economie
  • Bijdrage aan ambitie zero-pollutie in de Europese Green Deal
  • Consultatie over nieuw regelgevend kader voor batterijen (deadline 15 februari)
Commissievoorstel: nieuw regelgevend kader batterijen

Met haar voorstel van 10 december 2020 om de EU-wetgeving voor batterijen te moderniseren, neemt de Europese Commissie haar eerste initiatief voor acties die zijn aangekondigd in het nieuwe Actieplan Circulaire Economie. Batterijen die gedurende hun hele levenscyclus duurzamer zijn, zijn essentieel voor de doelstellingen van de Europese Green Deal en dragen bij tot de daarin gestelde ambitie van nulvervuiling. Ze bevorderen concurrerende duurzaamheid en zijn noodzakelijk voor groen vervoer, schone energie en het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050. In het voorstel worden de sociale, economische en milieukwesties in verband met alle soorten batterijen aangepakt.

Het gebruik van nieuwe IT-technologieën, met name het batterijpaspoort en de onderling verbonden dataruimte, zal van cruciaal belang zijn voor een veilige gegevensuitwisseling, een grotere transparantie van de batterijmarkt en de traceerbaarheid van grote batterijen gedurende hun hele levenscyclus. Het zal de fabrikanten in staat stellen innovatieve producten en diensten te ontwikkelen in het kader van de tweeledige groene en digitale transitie.

Consultatie over nieuw regelgevend kader voor batterijen

De Europese Commissie lanceert een openbare raadpleging over het voorstel voor een verordening voor batterijen en afgedankte accu’s. De belanghebbenden hebben tot 15 februari 2021 de tijd om opmerkingen over het voorstel in te dienen. Die zullen in het wetgevingsproces worden meegenomen.

Neem deel aan de consultatie over een nieuw regelgevend kader voor batterijen (deadline 15 februari)

Volgende stappen

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure (voorheen de medebeslissingsprocedure).

  • De bevoegde commissie van het Europees Parlement (EP) wijst een rapporteur aan die een verslag over het voorstel opstelt. Daarna discussieert en stemt de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI). Vervolgens stemt het voltallige EP.
  • Tegelijkertijd voert de Raad besprekingen zowel op technisch als op politiek niveau, om zijn intern standpunt te bepalen.
  • Zodra de Raad en het EP hun standpunt over het voorstel hebben bepaald, beginnen de informele onderhandelingen (trilogen) om tot een akkoord te komen.
  • De verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie en is van toepassing met ingang van 1 januari 2022.

Bron en meer lezen

Persbericht Europese Commissie, 10 december 2020: Green Deal: Sustainable batteries for a circular and climate neutral economy

EC-voorstel (798/3): Proposal for a regulation of EP and the Council concerning batteries and waste batteries, repealing Directive 2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020

COM(2020) 798/3 Annexes 1 to 14
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons