U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Commissie wil onderhandelingen over batterijverordening rond tegen juli

15 maart 2021 - door Ina De Vlieger

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Maroš Šefčovič en commissaris voor de interne markt Thierry Breton hebben aan het eind van de vijfde ministeriële bijeenkomst van de Battery Alliance (12 maart 2021) hun bereidheid uitgesproken om vaart te zetten achter de onderhandelingen over de batterijverordening.

  • Werken naar een algemene oriëntatie voor de verordening onder het Portugese VZS (voor juli 2021) 
  • Rondetafelconferentie over milieuvriendelijke en sociaal duurzame winning van grondstoffen
  • Projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) globaal budget 20 miljard euro
Commissie wil onderhandelingen over batterijverordening rond tegen juli

De vicevoorzitter roept op tot een algemene oriëntatie voor de verordening onder het Portugese voorzitterschap van de Raad van de EU. Hij benadrukt dat de definitieve goedkeuring uiterlijk in 2022 moet plaatsvinden omwille van de verwachte toename van de batterijproductie tegen 2023 en met als doel strategische autonomie te bereiken tegen 2025.

Ook vraagt hij dat de lidstaten in hun nationale herstel- en veerkrachtplannen investeringen in grondstoffen opnemen om te komen tot een lokale productie van de materialen die nodig zijn voor de productie van lithium-ionbatterijen. In dit kader is de Commissie van plan een rondetafelconferentie te organiseren over milieuvriendelijke en sociaal duurzame winning van grondstoffen.

Verder benadrukken beide commissarissen dat het tekort aan vaardigheden moet worden aangepakt om aan de behoeften van de opkomende sector in de EU te voldoen. Tegen 2025 zouden er door dit tekort 800 000 onvervulde banen kunnen zijn.

Voorts kondigt Šefčovič aan dat de Europese Commissie in april samen met de privésector een memorandum van overeenstemming zal ondertekenen over een partnerschap in het kader van Horizon Europa om onderzoek en innovatie in de batterijensector te bevorderen. Voor dit partnerschap zou 900 miljoen euro worden uitgetrokken.

De twee commissarissen bevestigen dat de geplande investeringen in projecten van gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) (een globaal budget van 20 miljard euro) in de eerste plaats gericht zullen zijn op de financiering van onderzoek naar lithium-ionbatterijen, maar ook op de ontwikkeling van batterijen met nieuwe technologie. "Het gaat om investeringen in projecten die erop gericht zijn de stand van de techniek te bereiken of te overtreffen", verzekerde Šefčovič, waarbij hij onder meer batterijen op basis van vaste stoffen of natrium en gerecycleerde componenten noemde.

Verder benadrukt dhr. Breton dat moet worden gedacht in termen van ecosystemen en dat de hele waardeketen in aanmerking moet worden genomen. Belangrijk hierbij zijn de onderzoekcentra, maar ook het mijnbouwcomplex, waarbij de exploitatie van lithium wordt aangehaald.

Volgende stappen

  • 17 maart bespreking in Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement (Rapporteur: IMCO MEP Antonius Manders, EPP, Nederland)
  • 18 maart politiek debat in de Raad milieu

Meer lezen

Speech by Vice-President Šefčovič at the press conference following the 5th high-level meeting of the European Battery Alliance

Resultaten consultatie over een nieuw regelgevend kader voor batterijen (135 opmerkingen, meeste reacties 52 van bedrijfsverenigingen)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons