U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Verordening duurzame batterijen: timing Europees Parlement

30 augustus 2021 - door Ina De Vlieger


De Europese Commissie presenteerde eind 2020 een nieuw regelgevend kader voor batterijen en afgedankte accu’s. De EU-ministers van Milieu hebben in juli nota genomen van het door de Portugese minister, João Pedro Matos Fernandes, gepresenteerde voortgangsverslag over deze ontwerpverordening. Hoever staat het Europees Parlement?

  • ENVI-commissie in de lead
  • Stemming ITRE eind september, IMCO december
  • Stemming voltallig Europees Parlement verwacht in februari 2022 

Dit voorstel voor EU-wetgeving is erop gericht de schadelijke gevolgen van batterijen voor het milieu tot een minimum te beperken. De regels hebben betrekking op hun volledige levenscyclus, van ontwerp & productie tot hergebruik & recycling.

Verordening duurzame batterijen: timing Europees Parlement

In het Europees Parlement heeft de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) de leiding over het dossier rond een nieuw regelgevend kader voor batterijen en afgedankte accu’s. ENVI werkt hiervoor nauw samen met de geassocieerde commissies ITRE (industrie, onderzoek en energie) en IMCO (interne markt en consumentenbescherming).

Timing ENVI-commissie

  • 11 oktober 2021 gedachtewisseling over het verwachte ontwerpverslag van de rapporteur (BONAFÈ Simona). 
  • 21 oktober 2021 deadline amendementen op dit ontwerpverslag
  • Datum stemming in ENVI-commissie nog niet gekend

Timing IMCO-commissie

  • De IMCO-rapporteur (MANDERS Antonius) heeft in juli zijn ontwerpadvies gepubliceerd
  • 1 september 2021 gedachtewisseling over ontwerpadvies 
  • 15 september deadline indienen amendementen
  • 9 december stemming IMCO over het ontwerpadvies en de ingediende wijzigingsvoorstellen

Timing ITRE-commissie

Stemming over het ontwerpadvies (rapporteur TOIA Patrizia) en de amendementen voorzien op 27 september 2021.
 

Zodra het verslag op commissieniveau is afgerond, zal het Europees Parlement in de plenaire vergadering zijn onderhandelingsstandpunt bepalen. Dit is voorlopig gepland voor februari 2022.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons