U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Raad Milieu wil beleid circulaire economie versnellen

16 juli 2019 - door Melanie De Caluwé

Tijdens de tweedaagse informele bijeenkomst van de Raad Milieu in Helsinki (11 en 12 juli 2019) lag de focus op: 

  • Materiaalrecycling en de business opportuniteiten die dit met zich meebrengt
  • Een circulaire economie 2.0 die de implementatie van de circulaire economie versnelt en circulaire acties naar alle prioritaire sectoren uitbreidt
  • Duurzame ontwikkeling als prioriteit tijdens het Finse voorzitterschap 
Raad Milieu wil beleid circulaire economie versnellen

De ministers milieu en klimaat riepen tijdens de tweedaagse informele bijeenkomst in Helsinki op om de circulaire economie naar het volgend niveau te tillen en verder te gaan dan het reeds bestaande actieplan. Een echte circulaire Europese economie, inclusief alle sectoren, zou de EU helpen om de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit te bestrijden.

Materiaalrecycling zorgt voor nieuwe business opportuniteiten 

Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn de grootste uitdagingen van onze tijd. Door over te stappen van een cultuur voor eenmalig gebruik naar een circulaire economie, zou de EU de uitstoot van industriële broeikasgassen tegen 2050 halveren. Verbeterde recycling van materialen zou de druk op de natuur als gevolg van consumptie verminderen. Volgens de ministers moet het doel een samenleving zijn die natuurlijke hulpbronnen niet verspilt, maar nieuwe business opportuniteiten schept door schaarste en probleemoplossing. Productie en consumptie moeten gebaseerd zijn op zes R's van duurzaamheid: refuse, reduce, reuse, repair, remanufacture and recycle (weigeren, verminderen, hergebruiken, repareren, herfabriceren en recyclen).

Versnelling van de implementatie van circulaire economie

Volgens de ministers moet de EU haar ambitieuze beleid ter ondersteuning van de circulaire economie voortzetten. De ministers bespraken onder meer de noodzaak van het opstellen van een nieuw actieplan voor de circulaire economie, een circulaire economie 2.0. Dit houdt een versnelling in van de implementatie van de circulaire economie en uitbreiding van circulaire acties naar alle prioritaire sectoren. Nieuwe maatregelen zijn nodig, vooral op gebieden die verband houden met de bouw, textiel, mobiliteit en voedsel.

Het doel van Finland is om conclusies te trekken over de circulaire economie op basis van de ministeriële discussies, die de Milieuraad vervolgens in het najaar zal bespreken. In de conclusies zal worden uiteengezet hoe de nieuwe Commissie de circulaire economie in de komende vijf jaar moet bevorderen.

Duurzame oplossingen belangrijkste doel voor het Finse voorzitterschap

We moeten het profiel van de EU als wereldleider op het gebied van klimaatactie naar een hoger niveau tillen, aldus de ministers milieu en klimaat. Duurzame ontwikkeling vormt een rode draad door de vergaderafspraken voor het Finse voorzitterschap. De vergaderingen zijn gecentraliseerd in de hoofdstad, Helsinki, om de uitstoot door transport tot een minimum te beperken. Finland zal heel weinig fysiek materiaal produceren alleen voor het voorzitterschap en heeft besloten om geen geschenken te geven. Het geld dat is gereserveerd voor geschenken van het voorzitterschap zal volledig worden gebruikt om de CO2-uitstoot van vliegreizen door afgevaardigden te compenseren.

Finland zal het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden van 1 juli tot 31 december 2019. In die hoedanigheid zal Finland de formele Raadsvergaderingen in Brussel en Luxemburg en de informele bijeenkomsten van ministers in Finland voorzitten.

Meer informatie 

Lees meer op de website van het Fins voorzitterschap

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons