U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Milieuministers schakelen versnelling hoger voor circulaire economie

08 oktober 2019 - door Celeste Wezenbeek

Afgelopen vrijdag kwamen de ministers van milieu samen. Daar werd benadrukt dat er verdere ambitieuze inspanningen nodig zijn om de transitie richting circulaire economie te versnellen.

 • De Europese Commissie wordt verzocht verder in te zetten op Europese wetgeving rond chemische stoffen en afval.
 • Circulaire economie moet worden ingebed in verschillende beleidsdomeinen zoals industrie, klimaat en biodiversiteit.
 • De kunststof strategie moet worden uitgevoerd en uitgebreid waar nodig.
Milieuministers schakelen versnelling hoger voor circulaire economie

Conclusies van de Raad

 • Er werd aangedrongen op de implementatie van het 2015 action plan.

 • De Europese Commissie wordt verzocht verder in te zetten op Europese wetgeving rond chemische stoffen en afval.

 • Er dient meer geïnvesteerd te worden in infrastructuur en circulair ondernemen om innovatie te bevorderen.

 • Er wordt een algemeen overkoepelende visie verwacht van de Europese Commissie die inzet op specifieke beleidsinstrumenten en monitoring.

 • Circulaire economie moet worden ingebed in verschillende beleidsdomeinen zoals industrie, klimaat en biodiversiteit. Hierbij is het belangrijk dat alle belanghebbenden een stem krijgen.

 • Enkele grote toekomstige circulaire uitdagingen liggen in de voedings-, textiel-, transport- en bouwsector. De wetgeving in deze beleidsdomeinen moet worden aangepast aan de noden van de circulaire economie. 

 • De kunststof strategie moet worden uitgevoerd en uitgebreid waar nodig.

 • Het toepassingsgebied van maatregelen inzake ecologisch ontwerp moet worden verruimd door criteria op te nemen inzake materiaalefficiëntie. Meer specifiek heeft dit betrekking op nieuwe productgroepen zoals informatie- en communicatietechnologieproducten.

De conclusies sporen aan tot het gebruik van economische instrumenten. Meer specifiek gaat het hier om milieu­belastingen, groene belastinghervormingen en regelingen inzake uitgebreide producenten­verantwoordelijkheid. De bedoeling hiervan is om meer circulair te werk te gaan zodat er duurzamere productie- en consumptie­patronen ontstaan en een verbeterd afvalbeheer tot stand komt. De Raad benadrukt dat overheidsopdrachten voor producten en diensten een impuls kunnen geven aan circulaire markten en investeringen in schone, veilige, niet-toxische en duurzame cycli. Ondernemingen en de financiële sector moeten worden aangemoedigd om duidelijke en vergelijkbare milieu­prestatie­doelstellingen te hanteren.

Meer lezen

Conclusies Raad circulaire economie

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons