U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

IMCO stemt in met herziening van meststoffenverordening

15 februari 2019 - door Melanie De Caluwé

De Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement (IMCO) stemde in met het voorlopig interinstitutioneel akkoord over het voorstel van de Europese Commissie inzake meststoffen.

Tijdens deze vergadering keurden de Europarlementsleden de voorlopige overeenkomst goed met 36 stemmen voor, 2 tegen en geen onthoudingen.

IMCO stemt in met herziening van meststoffenverordening

Herziening van meststoffenverordening 

De doelstellingen voor de herziening van de meststoffenverordening uit 2003 omvatten;

  • Het voor producenten van organische meststoffen gemakkelijker maken om ze in de hele EU te verkopen
  • Meer keuze voor boeren, verminderde gezondheids- en milieurisico's voor consumenten
  • Cadmiumlimiet van 60 mg / kg om drie jaar na inwerkingtreding van de nieuwe regels van toepassing te zijn

Context

Momenteel wordt slechts 5% van het organisch afval gerecycleerd en als meststof gebruikt. Volgens schattingen zou meer biologisch afval kunnen worden gerecycleerd en zou het maximaal 30% van de niet-organische meststoffen kunnen vervangen.

De EU importeert meer dan 6 miljoen ton fosfaaterts per jaar, maar volgens de Commissie zou het tot 2 miljoen ton fosfor uit rioolslib, biologisch afbreekbaar afval, vlees- en beendermeel of mest kunnen winnen.

Bijna de helft van de meststoffen op de EU-markt vallen niet onder de bestaande wetgeving. De nieuwe verordening, die de huidige meststoffenverordening van 2003 zal vervangen, omvat alle soorten meststoffen (mineraal, organisch, bodemverbeteraars, enz.).

Volgende stappen

Verwacht wordt dat het Europees Parlement zal stemmen over de goedkeuring van het interinstitutioneel akkoord tijdens de plenaire vergadering in de week van 11-14 maart 2019.

Eens aangenomen door EP-leden in de plenaire vergadering, zal de tekst formeel worden goedgekeurd door de Raad tijdens een volgende vergadering zonder debat. Het zal vervolgens worden gepubliceerd in het Publicatieblad voordat het van kracht wordt.

Meer lezen

Lees hier het voorlopig interinstitutioneel akkoord en het voorstel van de Europese Commissie inzake meststoffen.

Persbericht EP over voorlopig interinstitutioneel akkoord

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons