U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Europa neemt maatregelen voor minder textiel- en voedselafval

17 augustus 2023 - door Frédéric Cabistan

Met het voorstel voor een aanpassing aan de huidige Afvalrichtlijn wil de Europese Commissie de grote uitstoot van de textiel- en voedingsindustrie drastisch verlagen. Lees in dit artikel hoe Europa hier precies in wil slagen.

  • Europa wil in 2030 50% minder voedselafval dan in 2023.
  • Elke Europeaan produceert jaarlijks 12kg textielafval. Europa wil dit drastisch verminderen via "Extended Producer Responsibilty" schema's en het "de vervuiler betaalt"-principe.
Europa neemt maatregelen voor minder textiel- en voedselafval

Voedselverspilling tegengaan

Momenteel heeft elke lidstaat al specifieke programma's om voedselverspilling te voorkomen, maar de afvalvermindering gaat nog altijd niet snel genoeg om de ambities in 2030 te halen.

De Commissie stelt voor om de 58,5 miljoen ton aan voedselafval die de Europese Unie jaarlijks produceert te verminderen zodat er 50% minder voedselafval is in 2030 in vergelijking met vandaag. Om deze ambitie te halen stelt de Commissie voor dat elke lidstaat in 2030 10% minder voedselafval in de voedingsindustrie en 30% minder afval in horeca's en huishoudens. In 2027 volgt een update van de geplande prognose om zo bij te schaven waar nodig.

Minder textielafval

Met 12kg textielafval per persoon per jaar is textiel een aanzienlijke deel van de Europese afvalberg. Om dit cijfer drastisch te verlagen, introduceert Europa verplichte en uniforme "Extended Producer Responsibility" schema's (EPR). Hierdoor zullen textielproducenten verantwoordelijk zijn voor de beheerskosten van textielrecyclage. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden, zullen producenten vanzelf hun afval zo laag mogelijk maken en tegelijkertijd inzetten op een circulaire textielproductie.

Uniforme maatregelen vanuit Europa maken het de lidstaten gemakkelijker om de wetgeving te implementeren die bepaalt dat textielafval vanaf 2025 in de EU apart moet worden aangeboden en opgehaald. Ook hier dekken de investeringen van producenten,  volgens het "de vervuiler betaalt"-principe, de kosten voor de ophaling, sortering, hergebruik en recyclage van het afval.

Verder promoot het nieuwe voorstel wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling naar innovatieve technieken die het mogelijk moet maken om de textielsector circulair te maken. 

Tenslotte wil Europa in haar voorstel ook de illegale export van textielafval naar derde landen tegengaan. Deze landen hebben niet de capaciteit om textielafval te recycleren of circulariteit op toe te passen. Europa wil dit bereiken via duidelijke definities zodat het helder is wat recyleerbaar of herbruikbaar is en wat niet.

Volgende stappen 

Over het voorstel tot wijziging van de richtlijn kan je tot 9 oktober 2023 hier je mening geven.

In het Europees Parlement wordt dit dossier behandeld door de milieucommissie. In de komende weken zullen zij een rapporteur aanstellen, die een rapport opstelt waarover de commissie kan stemmen. Bij goedkeuring komt dit ter bespreking en stemming op een plenaire zitting van het Parlement.

In de Raad zal tegelijkertijd met het Parlement via voorbereidende raadsgroepen een rapport worden opgesteld zodat er uiteindelijk een algemeen standpunt kan worden vastgesteld.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons