U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU en ACP slaan handen in elkaar

26 september 2019 - door Celeste Wezenbeek

In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Europese Unie samen met 79 ACP-landen (African, Caribbean and Pacific group of states) een gemeenschappelijke verklaring afgelegd. Ze verbinden zich ertoe om de Agenda 2030 en de 17 bijhorende SDG’s op een daadkrachtige manier toe te passen.

  • Multilateralisme ligt onder vuur.
  • De verantwoordelijkheid dient bij elke individuele lidstaat te liggen. 
  • Financiële mobilisatie is belangrijk. 
EU en ACP slaan handen in elkaar

Post 2020

Agenda 2030 wordt in deze verklaring naar voor geschoven als de leidraad na 2020. De verklaring spreekt van een ambitieus plan waarmee armoede op een duurzame manier uit de wereld kan geholpen worden. Sociale economie en milieubeleid gaan er hand in hand. Zo wordt een duurzame toekomst gegarandeerd voor de volgende generaties.

 

Multilateralisme

De internationale verdeeldheid bemoeilijkt vandaag de samenwerking. Nooit eerder was het dus zo belangrijk dat de EU en ACP zich verenigen. Samen zullen ze gemeenschappelijke doelstellingen vastleggen over de overeenkomst van Parijs, Agenda 2030 en de SDG’s.  En zo hun partnerschap versterken.

 

Nationale implementatie

In de verklaring lees je dat bovenstaande doelstellingen op nationaal niveau geïmplementeerd moeten worden . Op die manier ligt de verantwoordelijkheid bij elke individuele lidstaat. Een vlotte samenwerking tussen nationale overheden, middenveldorganisaties, internationale organisaties en bedrijven is dus cruciaal. 

 

Middelen

Om al deze doelstellingen te bereiken is er natuurlijk geld nodig. Het belang van financiële mobilisatie, ontwikkelingsfinanciering, ontwikkelingsefficiëntie en een versterking van de Noord-Zuid en Zuid-Zuid samenwerking, mag zeker niet vergeten worden.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons